Jeśli większość kiedykolwiek skłania się ku właściwemu, następuje to zawsze z fałszywego powodu.


jeśli-większość-kiedykolwiek-skłania-ę-ku-właściwemu-następuje-to-zawsze-z-fałszywego-powodu
philip chesterfieldjeśliwiększośćkiedykolwiekskłaniasiękuwłaściwemunastępujetozawszefałszywegopowodujeśli większośćwiększość kiedykolwiekkiedykolwiek skłaniaskłania sięsię kuku właściwemuzawsze zz fałszywegofałszywego powodujeśli większość kiedykolwiekwiększość kiedykolwiek skłaniakiedykolwiek skłania sięskłania się kusię ku właściwemunastępuje to zawszezawsze z fałszywegoz fałszywego powodujeśli większość kiedykolwiek skłaniawiększość kiedykolwiek skłania siękiedykolwiek skłania się kuskłania się ku właściwemunastępuje to zawsze zzawsze z fałszywego powodujeśli większość kiedykolwiek skłania sięwiększość kiedykolwiek skłania się kukiedykolwiek skłania się ku właściwemunastępuje to zawsze z fałszywego

Jeśli kobieta cię zdradzi, zawsze mieć będzie żal do ciebie, że z twego powodu nie zrobiła tego wcześniej. -Kornel Makuszyński
jeśli-kobieta-ę-zdradzi-zawsze-mieć-będzie-żal-do-ciebie-że-z-twego-powodu-nie-zrobiła-tego-wcześniej
Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie, jeśli owa opada na dół - na serce - następuje pogoda życia; jeśli staje w głowie - pada deszcz łez. -Henryk Sienkiewicz
miłość-jest-mgłą-która-wytwarza-ę-w-głowie-śli-owa-opada-na-dół-na-serce-następuje-pogoda-życia-śli-staje-w-głowie-pada-deszcz
Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie. Jeśli owa mgła opada na dół, na serce - następuje pogoda życia; jeśli pozostaje w głowie - pada deszcz łez. -Henryk Sienkiewicz
miłość-jest-mgłą-która-wytwarza-ę-w-głowie-jeśli-owa-mgła-opada-na-dół-na-serce-następuje-pogoda-życia-śli-pozostaje-w-głowie
Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie. Jeśli owa mgła opada na dół - na serce - następuje pogoda życia; jeśli pozostaje w głowie - pada deszcz łez. -Anonim
miłość-jest-mgłą-która-wytwarza-ę-w-głowie-jeśli-owa-mgła-opada-na-dół-na-serce-następuje-pogoda-życia-śli-pozostaje-w-głowie
W śmierci idzie się tą drogą bez powodu - na zawsze. -Georges Bataille
w-śmierci-idzie-ę-tą-drogą-bez-powodu-na-zawsze
Jeśli jest się zakochanym z powodu, kocha się pomimo. -Francoise Giroud
jeśli-jest-ę-zakochanym-z-powodu-kocha-ę-pomimo