Jeśli wiesz, że nie wiesz, jesteś na właściwej drodze.


jeśli-wiesz-że-nie-wiesz-jesteś-na-właściwej-drodze
lao-tsejeśliwieszżeniejesteśnawłaściwejdrodzejeśli wieszże nienie wieszjesteś nana właściwejwłaściwej drodzeże nie wieszjesteś na właściwejna właściwej drodzejesteś na właściwej drodze

Gdy coś wiesz, wiesz, że to wiesz, a gdy nie wiesz, wiesz, że nie wiesz - to właśnie jest wiedza.-Wiesz co? -Co? -Gówno. Tak nap­rawdę nic nie wiesz.O drodze więcej do­wiesz się idąc, niż stu­diując mapy.Nie naw­ra­caj mnie, Bo wiesz że Cię nie usłucham. Nie myśl o mnie, Bo wiesz że Cię zlekceważę. Nie prze­bywaj przy mnie, Bo wiesz że Cię zranię. Nie rób nicze­go dla mnie, Bo wiesz że te­go nie docenię. Po pro­su pozwól mi: Być przy Tobie, Myśleć o Tobie, Prze­mawiać do Ciebie, I czy­nić dla Ciebie dobro. Jed­nak mam jedną prośbę. Nie porzuć mnie. Bo wte­dy stoczę się w krainę ciem­ności i bólu.Daj drugiemu dojść do głosu - przecież wiesz, co chcesz powiedzieć, a nie wiesz co powie ten drugi, więc to powinno być dla ciebie ciekawsze.Nigdy nie jesteś równie daleko od celu, jak wtedy, gdy nie wiesz, dokąd zmierzasz.