Jeśli wiesz, czego chcesz i dokąd zmierzasz, to niczego nie osiągniesz i nigdzie nie dojdziesz.


jeśli-wiesz-czego-chcesz-i-dokąd-zmierzasz-to-niczego-nie-osiągniesz-i-nigdzie-nie-dojdziesz
anonimjeśliwieszczegochceszdokądzmierzasztoniczegonieosiągniesznigdziedojdzieszjeśli wieszczego chceszchcesz ii dokąddokąd zmierzaszniczego nienie osiągnieszosiągniesz ii nigdzienigdzie nienie dojdzieszczego chcesz ichcesz i dokądi dokąd zmierzaszniczego nie osiągniesznie osiągniesz iosiągniesz i nigdziei nigdzie nienigdzie nie dojdzieszczego chcesz i dokądchcesz i dokąd zmierzaszniczego nie osiągniesz inie osiągniesz i nigdzieosiągniesz i nigdzie niei nigdzie nie dojdzieszczego chcesz i dokąd zmierzaszniczego nie osiągniesz i nigdzienie osiągniesz i nigdzie nieosiągniesz i nigdzie nie dojdziesz

Jeśli sądzisz, że nie masz szans osiągnąć to czego chcesz, najprawdopodobniej nie osiągniesz tego, ale jeśli wierzysz w siebie najprawdopodobniej, wcześniej czy później to osiągniesz.Jeśli nie wiesz dokąd idziesz, pewnie tam nie dojdziesz.Nigdy nie jesteś równie daleko od celu, jak wtedy, gdy nie wiesz, dokąd zmierzasz.Jeśli wiesz dokąd zmierzaz, nie musisz się spieszyć.Jeśli nie wiesz dokąd iść Sama cię droga prowadzi.Nie rzu­caj słów na wiatr, jeśli nie wiesz, dokąd je zaniesie.