Jeśli wy­tycza­my so­bie cel, gdy za­leży nam je­dynie na dążeniu do je­go reali­zac­ji, to cel sta­je się środkiem.


jeśli-wy­tycza­my-so­bie-cel-gdy-za­ży-nam-­dynie-na dążeniu-do ­go-reali­zac­ji-to cel-sta­ ę-środkiem
kedarjeśliwy­tycza­myso­biecelgdyza­leżynamje­dyniena dążeniudo je­goreali­zac­jito celsta­je sięśrodkiemjeśli wy­tycza­mywy­tycza­my so­bieso­bie celgdy za­leżyza­leży namnam je­dynieje­dynie na dążeniuna dążeniu do je­godo je­go reali­zac­jito cel sta­je sięsta­je się środkiemjeśli wy­tycza­my so­biewy­tycza­my so­bie celgdy za­leży namza­leży nam je­dynienam je­dynie na dążeniuje­dynie na dążeniu do je­gona dążeniu do je­go reali­zac­jito cel sta­je się środkiemjeśli wy­tycza­my so­bie celgdy za­leży nam je­dynieza­leży nam je­dynie na dążeniunam je­dynie na dążeniu do je­goje­dynie na dążeniu do je­go reali­zac­jigdy za­leży nam je­dynie na dążeniuza­leży nam je­dynie na dążeniu do je­gonam je­dynie na dążeniu do je­go reali­zac­ji

Najbiedniejszy człowiek może być milionerem, jeśli tylko postawi sobie cel, a potem pracuje, aby ten cel osiągnąć. Pomyśl o tym- każdy postęp zaczyna się w tobie. jeśli w to szczerze wierzysz, możesz być wszystkim, czym tylko chcesz.Cel za­mie­rzo­ny i cel osiągnięty - to nig­dy nie jest to samo.Cel zamierzony, a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym.Cel zamierzony a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym.Życie ma określony kierunek i cel; istnieje w nim postęp i ewolucja, nawet gdy czasami wydaje się nam, że krążymy w kółko.Chciałam cel­nie tra­fić w Two­je ser­ce, ale nies­te­ty, cel nie zos­tał osiągnięty.