Jeśli za­mykasz za sobą drzwi przeszłości, nie za­bieraj za­pachu ze sobą. Jeśli już je zam­knąłeś, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza.


jeśli-za­mykasz-za sobą-drzwi-przeszłoś-nie za­bieraj-za­pachu-ze sobą-jeśli-już- zam­knąłeś-nie zaglądaj-przez-dziurkę
mechaajeśliza­mykaszza sobądrzwiprzeszłościnie za­bierajza­pachuze sobąjużje zam­knąłeśnie zaglądajprzezdziurkęod kluczajeśli za­mykaszza­mykasz za sobąza sobą drzwidrzwi przeszłościnie za­bieraj za­pachuza­pachu ze sobąjeśli jużjuż je zam­knąłeśnie zaglądaj przezprzez dziurkędziurkę od kluczajeśli za­mykasz za sobąza­mykasz za sobą drzwiza sobą drzwi przeszłościnie za­bieraj za­pachu ze sobąjeśli już je zam­knąłeśnie zaglądaj przez dziurkęprzez dziurkę od kluczajeśli za­mykasz za sobą drzwiza­mykasz za sobą drzwi przeszłościnie zaglądaj przez dziurkę od kluczajeśli za­mykasz za sobą drzwi przeszłości

Nig­dy nie zaglądaj do przeszłości lecz pat­rz w przyszłość. Bo przeszłości juz nie zmienisz.Jeśli chcę przeżyć, muszę zam­knąć za sobą przeszłość.Człowiek woli patrzeć przez dziurkę od klucza niż przez lunetę.Ja­ki sens ma bieg przez całe życie, na­wet jeśli do ce­lu, jeśli ani chwi­li się nie zat­rzy­masz by ro­zej­rzeć się gdzie już dotarłeś. Prze­biec życie i nic nie zo­baczyć to zam­knąć oczy na to ku cze­mu biegniesz.Jeśli zam­kniesz drzwi przed wszel­kim błędem - praw­da po­zos­ta­nie za drzwiami.Opis lub obraz nagości skąpanej w słońcu i powietrzu nie jest pornografią. Natomiast jest nią podpatrywanie nagości przez dziurkę od klucza.