Jeśli za­mykasz za sobą drzwi przeszłości, nie za­bieraj za­pachu ze sobą. Jeśli już je zam­knąłeś, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza.


jeśli-za­mykasz-za sobą-drzwi-przeszłoś-nie za­bieraj-za­pachu-ze sobą-jeśli-już- zam­knąłeś-nie zaglądaj-przez-dziurkę
mechaajeśliza­mykaszza sobądrzwiprzeszłościnie za­bierajza­pachuze sobąjużje zam­knąłeśnie zaglądajprzezdziurkęod kluczajeśli za­mykaszza­mykasz za sobąza sobą drzwidrzwi przeszłościnie za­bieraj za­pachuza­pachu ze sobąjeśli jużjuż je zam­knąłeśnie zaglądaj przezprzez dziurkędziurkę od kluczajeśli za­mykasz za sobąza­mykasz za sobą drzwiza sobą drzwi przeszłościnie za­bieraj za­pachu ze sobąjeśli już je zam­knąłeśnie zaglądaj przez dziurkęprzez dziurkę od kluczajeśli za­mykasz za sobą drzwiza­mykasz za sobą drzwi przeszłościnie zaglądaj przez dziurkę od kluczajeśli za­mykasz za sobą drzwi przeszłości

Nig­dy nie zaglądaj do przeszłości lecz pat­rz w przyszłość. Bo przeszłości juz nie zmienisz. -Enjoy46
nig­dy-nie zaglądaj-do przeszłoś-lecz-pat­rz-w przyszłość-bo przeszłoś-juz-nie zmienisz
Jeśli chcę przeżyć, muszę zam­knąć za sobą przeszłość. -Tim Guénard
jeśli-chcę-przeżyć-muszę-zam­knąć-za sobą-przeszłość
Człowiek woli patrzeć przez dziurkę od klucza niż przez lunetę. -Karl Farkas
człowiek-woli-patrzeć-przez-dziurkę-od-klucza-ż-przez-lunetę
Jeśli zam­kniesz drzwi przed wszel­kim błędem - praw­da po­zos­ta­nie za drzwiami. -Rabindranath Tagore
jeśli-zam­kniesz-drzwi-przed-wszel­kim-błędem- praw­da-po­zos­­nie-za drzwiami
Opis lub obraz nagości skąpanej w słońcu i powietrzu nie jest pornografią. Natomiast jest nią podpatrywanie nagości przez dziurkę od klucza. -Henryk Sienkiewicz
opis-lub-obraz-nagoś-skąpanej-w-słońcu-i-powietrzu-nie-jest-pornografią-natomiast-jest-ą-podpatrywanie-nagoś-przez-dziurkę-od-klucza