Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, Zapomnij o mnie!


jeśli-zapomnę-o-nich-ty-boże-na-niebie-zapomnij-o-mnie
adam mickiewiczjeślizapomnęnichtybożenaniebiezapomnijmniejeśli zapomnęzapomnę oo nichboże nana niebiezapomnij oo mniejeśli zapomnę ozapomnę o nichboże na niebiezapomnij o mniejeśli zapomnę o nich

Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił?Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Zaangażuj mnie, a zrozumiem.Wpro­wadź mnie w stan błogiej magii i od­le­cieć stąd zap­ragnij w piękny sen, tam gdzie niebo lazurowe jest dla la­su drzew dębo­wych pięknym tłem ... Wzro­kiem ptaków dzikich pozwól uj­rzeć mi ten krajobraz, który zło już daw­no opuściło nie mogąc znieść nad­miaru dobra i piękna ... Me ser­ce na­pełnia ta piosenka aż tak piękna, że brak w niej słów ... Wróć do mnie gdy zaufasz mi znów a jeśli nie to o mnie zapomnij.  Tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra Nie daj mi Boże, broń Boże skosztować tak zwanej życiowej mądrości póki życie trwa!W niebie czeka na mnie miejsce. I nikt go nie zajmie, bo ono jest tylko dla mnie.do­tykam Cię słowami za dużo mówię za dużo zakłócam po­top Two­jego milczenia a po­tem mnie zawstydzasz dziś Cię pamiętam za tydzień pokocham za miesiąc znienawidzę za rok zapomnę