Jeśli zdaje ci się, że wiele umiesz i wiele rozumiesz, wiedz, że jest wiele więcej rzeczy, których nie wiesz. 11,20; 12,16.


jeśli-zdaje-ę-że-wiele-umiesz-i-wiele-rozumiesz-wiedz-że-jest-wiele-więcej-rzeczy-których-nie-wiesz-1120-1216
bibliajeślizdajesiężewieleumieszrozumieszwiedzjestwięcejrzeczyktórychniewiesz11201216jeśli zdajezdaje ciże wielewiele umieszumiesz ii wielewiele rozumieszże jestjest wielewiele więcejwięcej rzeczyktórych nienie wieszjeśli zdaje cizdaje ci sięże wiele umieszwiele umiesz iumiesz i wielei wiele rozumieszże jest wielejest wiele więcejwiele więcej rzeczyktórych nie wieszjeśli zdaje ci sięże wiele umiesz iwiele umiesz i wieleumiesz i wiele rozumieszże jest wiele więcejjest wiele więcej rzeczyże wiele umiesz i wielewiele umiesz i wiele rozumieszże jest wiele więcej rzeczy

Jeśli myślisz, że ten człowiek się zmienił, to nie za­mar­twiaj się tym więcej. To tyl­ko Je­go dru­ga mas­ka, których ma wiele... -obudzona
jeśli-myślisz-że ten-człowiek ę-zmienił-to nie za­mar­twiaj ę-tym-więcej-to tyl­ko-je­go-dru­ga-mas­ka-których- wiele
Och, kobiety, trzeba im wiele wybaczać, bo wiele - i wielu - kochają. Ich nienawiść to - w rzeczy samej - miłość wywrócona na lewą stronę. -Heinrich Heine
och-kobiety-trzeba-im-wiele-wybaczać-bo-wiele-i-wielu-kochają-ich-nienawiść-to-w-rzeczy-samej-miłość-wywrócona-na-lewą-stronę
Tak jak czymś naturalnym jest wierzyć w wiele rzeczy bez dowodów, tak też naturalnym jest wątpić w wiele innych wbrew dowodom. -Anonim
tak-jak-czymś-naturalnym-jest-wierzyć-w-wiele-rzeczy-bez-dowodów-tak-też-naturalnym-jest-wątpić-w-wiele-innych-wbrew-dowodom
Modlić się, to nie nacy wiele mówić, ale wiele kochać. -Teresa z Lisieux Św
modlić-ę-to-nie-nacy-wiele-mówić-ale-wiele-kochać
Kiedy jest wiele przyczyn nienawiści w jakimś państwie, trzeba, aby religia dawała wiele sposobów pojednania. -Montesquieu
kiedy-jest-wiele-przyczyn-nienawiś-w-jakimś-państwie-trzeba-aby-religia-dawała-wiele-sposobów-pojednania