Jeśli znajdziesz się w sytuacji, z której nie możesz wyjść z godnością, udawaj, że znalazłeś się w niej z własnego wyboru.


jeśli-znajdziesz-ę-w-sytuacji-z-której-nie-możesz-wyjść-z-godnośą-udawaj-że-znalazłeś-ę-w-niej-z-własnego-wyboru
margaret atwoodjeśliznajdzieszsięsytuacjiktórejniemożeszwyjśćgodnościąudawajżeznalazłeśniejwłasnegowyborujeśli znajdzieszznajdziesz sięw sytuacjiz którejktórej nienie możeszmożesz wyjśćwyjść zz godnościąże znalazłeśznalazłeś sięw niejniej zz własnegowłasnego wyborujeśli znajdziesz sięznajdziesz się wsię w sytuacjiz której niektórej nie możesznie możesz wyjśćmożesz wyjść zwyjść z godnościąże znalazłeś sięznalazłeś się wsię w niejw niej zniej z własnegoz własnego wyborujeśli znajdziesz się wznajdziesz się w sytuacjiz której nie możeszktórej nie możesz wyjśćnie możesz wyjść zmożesz wyjść z godnościąże znalazłeś się wznalazłeś się w niejsię w niej zw niej z własnegoniej z własnego wyborujeśli znajdziesz się w sytuacjiz której nie możesz wyjśćktórej nie możesz wyjść znie możesz wyjść z godnościąże znalazłeś się w niejznalazłeś się w niej zsię w niej z własnegow niej z własnego wyboru

Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga.Człowiek wyrzeka się w życiu jakiejś jego strony dla czegoś całkiem innego, a potem to, co się wybrało okazuje się mniej ważne od tego, z czego zrezygnowaliśmy, co utraciliśmy z własnego wyboru.U większości ludzi proces myślenia ogranicza się do wyboru spośród cudzych sądów według instynktownego poczucia własnego interesu.W danej sytuacji jednostka o największej liczbie możliwości wyboru osiągnie najlepsze rezultatyTak czy inaczej - żeń się: jeśli znajdziesz dobrą żonę, będziesz szczęśliwy, jeśli złą - zostaniesz filozofem.Modlitwa staje się coraz prostsza, ale tą prostotą, na której zdobycie potrzeba całego życia i którą tracimy, jeśli się na niej zatrzymujemy.