Jeśli zwróci ci się to w 5 procentach, będzie to i tak dobra inwestycja.


jeśli-zwró-ę-to-w-5-procentach-będzie-to-i-tak-dobra-inwestycja
arnold bennettjeślizwrócisięto5procentachbędzietakdobrainwestycjajeśli zwrócizwróci ciw 5i taktak dobradobra inwestycjajeśli zwróci cizwróci ci sięsię to wbędzie to ii tak dobratak dobra inwestycjajeśli zwróci ci sięci się to wbędzie to i taki tak dobra inwestycjazwróci ci się to wsię to w 5 procentachbędzie to i tak dobra

Tak czy inaczej - żeń się: jeśli znajdziesz dobrą żonę, będziesz szczęśliwy, jeśli złą - zostaniesz filozofem.Tak czy inaczej żeń się: jeśli znaj­dziesz dobrą żonę, będziesz szczęśli­wy, jeśli złą – zos­ta­niesz filozofem.Żenić się należy w każdym wypadku. Jeśli ktoś dostanie dobrą żonę, będzie szczęśliwy, gdy dostanie złą, może się stać filozofem.Jeśli powie się kobiecie, że ma najpiękniejsze oczy świata, zwróci wam uwagę, że ma również całkiem niezłe nogi.Jeśli powie się kobiecie, że ma najpiękniejsze oczy świata, zwróci nam uwage, że ma również całkiem niezłe nogi.Kto będzie miął dobrą żonę ten będzie szczęśliwy, kto będzie miął złą zostanie.