Jeżeli Bóg jest jeden, to znaczy, że wszyscy dążymy do jednego celu. Stąd wartość wszystkiego, co łączy, a nie rozdziela.


jeżeli-bóg-jest-jeden-to-znaczy-że-wszyscy-dążymy-do-jednego-celu-stąd-wartość-wszystkiego-co-łączy-a-nie-rozdziela
anna kamieńskajeżelibógjestjedentoznaczyżewszyscydążymydojednegocelustądwartośćwszystkiegocołączynierozdzielajeżeli bógbóg jestjest jedenże wszyscywszyscy dążymydążymy dodo jednegojednego celustąd wartośćwartość wszystkiegoco łączynie rozdzielajeżeli bóg jestbóg jest jedenże wszyscy dążymywszyscy dążymy dodążymy do jednegodo jednego celustąd wartość wszystkiegoa nie rozdzielajeżeli bóg jest jedenże wszyscy dążymy dowszyscy dążymy do jednegodążymy do jednego celuże wszyscy dążymy do jednegowszyscy dążymy do jednego celu

Wszyscy za jednego, jeden za wszystkich.Samotność łączy tych, których zbiorowisko rozdziela.Dyktatura to państwo, w którym wszyscy boją się jednego, a jeden wszystkich.Widzi się, że z dwóch ludzi, postępujących umiarkowanie, jeden osiąga cel, a drugi nie, a również, że poszczęściło się jednakowo dwóm innym, używającym różnych sposobów, gdyż jeden jest oględny, a drugi gwałtowny. Zależy to nie od czego innego, jak tylko od ducha czasów, którym odpowiada lub nie odpowiada ich postępowanie. Stąd pochodzi to, co powiedziałem, że dwu ludzi, różnie postępując, osiąga ten sam wynik, a z dwóch postępujących jednakowo, jeden osiąga, a drugi nie osiąga celu.Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości.Pomyślałem sobie nagle, że gdzieś tam, szalenie daleko, biegnie normalnie nasze życie, że wszyscy mnie prześcigają, zostawiają za sobą, że coś osiągają, zdobywają, idą coraz szybciej naprzód, a ja zostaję z tyłu, nikomu niepotrzebny, opóźniony, zapomniany, bez celu i perspektyw, bez żadnych możliwości i nadziei. To znaczy ogarniał mnie z wolna strach przed osamotnieniem, przed izolacją od wspólnego bytowania, od niepewności i sukcesów dnia codziennego, jednym słowem od tego wszystkiego, co jest sensem naszego życia.