Jeżeli będziesz żył wed­le swo­jej na­tury, nig­dy nie będziesz bied­ny; jeżeli wed­le ludzkich mniemań - nig­dy nie będziesz bogaty.


jeżeli-będziesz-żył-wed­-swo­jej-na­tury-nig­dy-nie będziesz-bied­ny-żeli-wed­-ludzkich-mniemań- nig­dy-nie będziesz-bogaty
epikurjeżelibędzieszżyłwed­leswo­jejna­turynig­dynie będzieszbied­nyjeżeliludzkichmniemań nig­dybogatyjeżeli będzieszbędziesz żyłżył wed­lewed­le swo­jejswo­jej na­turynig­dy nie będziesznie będziesz bied­nyjeżeli wed­lewed­le ludzkichludzkich mniemań nig­dy nie będziesznie będziesz bogatyjeżeli będziesz żyłbędziesz żył wed­leżył wed­le swo­jejwed­le swo­jej na­turynig­dy nie będziesz bied­nyjeżeli wed­le ludzkichwed­le ludzkich mniemań nig­dy nie będziesz bogatyjeżeli będziesz żył wed­lebędziesz żył wed­le swo­jejżył wed­le swo­jej na­turyjeżeli wed­le ludzkich mniemańjeżeli będziesz żył wed­le swo­jejbędziesz żył wed­le swo­jej na­tury

Jeżeli będziesz żył wedle swojej natury, nigdy nie będziesz biedny; jeżeli wedle ludzkich mniemań - nigdy nie będziesz bogaty.Jeżeli będziesz postępować najlepiej jak możesz, nie będziesz miał czasu martwic się, czy Ci się uda.Dopóki będziesz szczęśliwy, wielu będziesz miał przyjaciół. Gdy los cię opuści, będziesz sam.-(...) bo będziesz miał dzieci i będę ich ciocią i będę ci je niańczyła. I mi­mo, że nie będę ich praw­dziwą ciocią, to będą tak na mnie mówić. Ta­ta będzie im mówił, że bar­dzo lu­bi Małgo­sie a Małgo­sia lu­bi je­go i dla­tego jest ciocią. -Nig­dy nie będziesz ciotką moich dzieci. -Dlaczego?! -Będziesz ich matką.Jeśli nie będziesz miłował, nie będziesz żył: jeśli naprawdę i konsekwentnie ukochasz, zabiją cię.Jeżeli coś ci się nie uda, możesz być rozczarowany. Jeżeli jednak nie będziesz dalej próbować, już po tobie.