Jeżeli będziesz postępować najlepiej jak możesz, nie będziesz miał czasu martwic się, czy Ci się uda.


jeżeli-będziesz-postępować-najlepiej-jak-możesz-nie-będziesz-miał-czasu-martwic-ę-czy-ci-ę-uda
h. jackson brownjeżelibędzieszpostępowaćnajlepiejjakmożeszniemiałczasumartwicsięczysięudajeżeli będzieszbędziesz postępowaćpostępować najlepiejnajlepiej jakjak możesznie będzieszbędziesz miałmiał czasuczasu martwicmartwic sięczy cisię udajeżeli będziesz postępowaćbędziesz postępować najlepiejpostępować najlepiej jaknajlepiej jak możesznie będziesz miałbędziesz miał czasumiał czasu martwicczasu martwic sięczy ci sięci się udajeżeli będziesz postępować najlepiejbędziesz postępować najlepiej jakpostępować najlepiej jak możesznie będziesz miał czasubędziesz miał czasu martwicmiał czasu martwic sięczy ci się udajeżeli będziesz postępować najlepiej jakbędziesz postępować najlepiej jak możesznie będziesz miał czasu martwicbędziesz miał czasu martwic się

Jeżeli coś ci się nie uda, możesz być rozczarowany. Jeżeli jednak nie będziesz dalej próbować, już po tobie. -Beverly Sills
jeżeli-coś-ę-nie-uda-możesz-być-rozczarowany-jeżeli-jednak-nie-będziesz-dalej-próbować-już-po-tobie
Dopóki będziesz szczęśliwy, wielu będziesz miał przyjaciół. Gdy los cię opuści, będziesz sam. -Owidiusz
dopóki-będziesz-szczęśliwy-wielu-będziesz-miał-przyjaciół-gdy-los-ę-opuś-będziesz-sam
Jak będziesz chciał miec piękną Ko­bietę jak tort. To naucz się dzielic nią z ko­lega­mi. A kiedy będziesz miał za­kalec to to cias­to zjesz wte­dy sam . -EGOISTA80
jak-będziesz-chciał-miec-piękną-ko­bietę-jak tort-to naucz ę-dzielic-ą-z ko­lega­mi-a kiedy-będziesz-miał-za­kalec
Ucz się na błędach innych, nigdy nie będziesz miał czasu, by samemuje popełnić. -Alfred Sheinwold
ucz-ę-na-błędach-innych-nigdy-nie-będziesz-miał-czasu-by-samemuje-popełć
Jeżeli będziesz żył wed­le swo­jej na­tury, nig­dy nie będziesz bied­ny; jeżeli wed­le ludzkich mniemań - nig­dy nie będziesz bogaty. -Epikur
jeżeli-będziesz-żył-wed­-swo­jej-na­tury-nig­dy-nie będziesz-bied­ny-żeli-wed­-ludzkich-mniemań- nig­dy-nie będziesz-bogaty