Jeżeli bu­ty uwierają - to dob­ry znak. Coś się tu dzieje, coś, co nas wska­zuje, co głucho nas us­ta­wia, co nas określa.


jeżeli-bu­ty-uwierają- to dob­ry-znak-coś ę- dzieje-coś-co nas-wska­zuje-co głucho-nas-us­­wia-co nas-okreś
c » julio cortázar » opowieści o kronopiach i famachjeżelibu­tyuwierają to dob­ryznakcoś siętu dziejecośco naswska­zujeco głuchonasus­ta­wiaokreślajeżeli bu­tybu­ty uwierają to dob­ry znakcoś się tu dziejeco nas wska­zujeco głucho nasnas us­ta­wiaco nas określajeżeli bu­ty uwierająco głucho nas us­ta­wia

Miłość jak i szczęście nie jest to coś, co przychodzi z zewnątrz, one są w nas, one tkwią w nas i tylko od nas zależy, czy w sprzyjających momentach wyzwalają się. -Zofia Kucówna
miłość-jak-i-szczęście-nie-jest-to-coś-co-przychodzi-z-zewnątrz-one-są-w-nas-one-tkwią-w-nas-i-tylko-od-nas-zależy-czy-w-sprzyjających
Życie to coś, co dzieje się obok nas, gdy jesteśmy zajęci układaniem planów. -John Lennon
Życie-to-coś-co-dzieje-ę-obok-nas-gdy-jesteśmy-zaję-układaniem-planów
Musimy zrobić coś, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie należy do nikogo. -Stanisław Wyspiański
musimy-zrobić-coś-co-by-od-nas-zależało-zważywszy-że-dzieje-ę-tak-żo-co-nie-należy-do-nikogo
Życie to coś, co dzieje się obok nas, gdy jes­teśmy zajęci układa­niem planów. -John Lennon
Życie-to coś-co dzieje ę-obok-nas-gdy-jes­teśmy-zaję-układa­niem-planów