Jeżeli chcesz być ludziom miły, dziel się z nimi radością, zmartwienia zostaw dla siebie.


jeżeli-chcesz-być-ludziom-miły-dziel-ę-z-nimi-radośą-zmartwienia-zostaw-dla-siebie
tadeusz hipolit czeżowskijeżelichceszbyćludziommiłydzielsięnimiradościązmartwieniazostawdlasiebiejeżeli chceszchcesz byćbyć ludziomludziom miłydziel sięz niminimi radościązmartwienia zostawzostaw dladla siebiejeżeli chcesz byćchcesz być ludziombyć ludziom miłydziel się zsię z nimiz nimi radościązmartwienia zostaw dlazostaw dla siebiejeżeli chcesz być ludziomchcesz być ludziom miłydziel się z nimisię z nimi radościązmartwienia zostaw dla siebiejeżeli chcesz być ludziom miłydziel się z nimi radością

Trzeba, żebyś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć dla siebie.Gdy chcesz ponarzekać na to, że nic ci się nie udaje, gdy chcesz pomarudzić na drobne niesprawiedliwości w życiu - przyjaciel z radością wysłucha twoich, pełnych żalu historii. A kiedy je skończysz, razem będziecie się mogli z tego wszystkiego śmiać.Swoje niepokoje zachowaj dla siebie, ale natchnienie dziel z innymi.Pytam ja, czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Czy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam dla siebie jest przykry i uciążliwy? Myślę, że tak nie będzie twierdził nikt, chyba że od samej Głupoty byłby głupszy.Jeżeli chcesz kochać świat, zbawiać go i karmić, to wspaniale. Lecz najpierw pokochaj i nakarm siebiePrzyczyną, dla której rzeki i morza otrzymują hołd tysięcy strumieni górskich, jest fakt, że trzymają się niżej od nich. I dzięki temu mogą rządzić wszystkimi górskimi strumieniami. Podobnie mędrzec, który chce być ponad ludźmi, ustawia się niżej od nich, a chcąc być przed nimi, ustawia się z tyłu. I tak oto, choć miejsce jego nad ludźmi, oni nie czują jego ciężaru, a choć miejsce jego przed nimi, nie odbierają tego jako rany.