Jeżeli dwóch robi to samo, nie jest to samo. Ile głów, tyle zdań.


jeżeli-dwóch-robi-to-samo-nie-jest-to-samo-ile-głów-tyle-zdań
terencjuszjeżelidwóchrobitosamoniejestsamoiległówtylezdańjeżeli dwóchdwóch robinie jestile główtyle zdańjeżeli dwóch robirobi to samojest to samodwóch robi to samonie jest to samojeżeli dwóch robi to samo

Ile głów ludzi, ty­le zdań.Najszczęśliwsze, z czystej miłości małżeństwo zawiera tyle samo niedoli, ile chwil szczęścia bywa w najbardziej chłodnym związku.Rymy poematu są tak samo treścią, jak podmioty zdań.Ile ludzi, tyle zdań.Gdy dwaj robią to samo, to nie jest to samo.Zadowolony człowiek nic nie robi, jest leniwy, wycofuje się z czynnego życia, zanim cokolwiek zaczął. Zadowolony człowiek robi wciąż to samo jak urzędnik.