Jeżeli dwie kobiety kochają jednego mężczyznę, jedynym dla niego ratunkiem jest ucieczka z trzecią.


jeżeli-dwie-kobiety-kochają-jednego-mężczyznę-jedynym-dla-niego-ratunkiem-jest-ucieczka-z-trzecią
kornel makuszyńskijeżelidwiekobietykochająjednegomężczyznęjedynymdlaniegoratunkiemjestucieczkatrzeciąjeżeli dwiedwie kobietykobiety kochająkochają jednegojednego mężczyznęjedynym dladla niegoniego ratunkiemratunkiem jestjest ucieczkaucieczka zz trzeciąjeżeli dwie kobietydwie kobiety kochająkobiety kochają jednegokochają jednego mężczyznęjedynym dla niegodla niego ratunkiemniego ratunkiem jestratunkiem jest ucieczkajest ucieczka zucieczka z trzeciąjeżeli dwie kobiety kochajądwie kobiety kochają jednegokobiety kochają jednego mężczyznęjedynym dla niego ratunkiemdla niego ratunkiem jestniego ratunkiem jest ucieczkaratunkiem jest ucieczka zjest ucieczka z trzeciąjeżeli dwie kobiety kochają jednegodwie kobiety kochają jednego mężczyznęjedynym dla niego ratunkiem jestdla niego ratunkiem jest ucieczkaniego ratunkiem jest ucieczka zratunkiem jest ucieczka z trzecią

Kobiety nienawidzą i gardzą swoim posiadaczem, kiedy go nie kochają, jeżeli jest zazdrosny, ale byłyby straszliwie upokorzone, gdyby człowiek, którego kochają, nie był zazdrosny.Miłość kobiety do kobiety jest ucieczką od konfliktu z mężczyzną w krainę harmonii i narcyzmu - jest więc czymś w rodzaju azylu.Jedna trzecia ludzi w Ameryce chce schudnąć, jedna trzecia pragnie utyć, a jedna trzecia jeszcze się nie ważyła.Kiedy świat zacieśnia się do rozmiaru pułapki, śmierć zdaje się być jedynym ratunkiem, ostatnią kartą, na którą stawia się własne życie.Ko­biety niena­widzą i gar­dzą swoim po­siadaczem, kiedy go nie kochają, jeżeli jest zaz­dros­ny, ale byłyby straszli­wie upo­korzo­ne, gdy­by człowiek, które­go kochają, nie był zazdrosny.Gdyby kobiety ubierały się tylko dla jednego mężczyzny, nie trwałoby to tak długo.