Jeżeli dyskutujesz z idiotą, dobrze mieć pewność, że on nie robi tego samego.


jeżeli-dyskutujesz-z-idiotą-dobrze-mieć-pewność-że-on-nie-robi-tego-samego
ogden nashjeżelidyskutujeszidiotądobrzemiećpewnośćżeonnierobitegosamegojeżeli dyskutujeszdyskutujesz zz idiotądobrze miećmieć pewnośćże onon nienie robirobi tegotego samegojeżeli dyskutujesz zdyskutujesz z idiotądobrze mieć pewnośćże on nieon nie robinie robi tegorobi tego samegojeżeli dyskutujesz z idiotąże on nie robion nie robi tegonie robi tego samegoże on nie robi tegoon nie robi tego samego

Jeżeli chcesz poznać dno tego, jakiś człowiek myśli, musisz się odnieść do tego, co on robi, a nie co mówi.Możesz mieć wszystko czego zapragniesz, jeżeli pozbędziesz się przekonania, że nie możesz tego miećCzłowiek ze wsi ma życie zapewne cięższe niż człowiek z miasta, ale za to żyje pełnią życia. Nie robi wciąż dzień w dzień tego samego.To dobrze, kiedy człowiek zawodzi nasze oczekiwania, kiedy nie odpowiada z góry powziętym wyobrażeniom. Typowość to koniec człowieka, to wyrok na niego. Jeżeli nie da się go podciągnąć pod żaden wzorzec, jeżeli nie jest typowy, to znaczy, że spełnia co najmniej połowę wymagań, jakie się stawia człowiekowi. Jest panem samego siebie, zdobył już szczyptę nieśmiertelności.Tego samego chcieć i tego samego nie chcieć - oto jest dopiero przyjaźń.Nie ten jest człowiekiem uczciwym co nic nie robi źle, ale ten co robi dobrze.