Jeżeli istnieje sposób, by zrobić coś lepiej... znajdę go.


jeżeli-istnieje-sposób-by-zrobić-coś-lepiej-znajdę-go
thomas a. edisonjeżeliistniejesposóbbyzrobićcoślepiejznajdęgojeżeli istniejeistnieje sposóbby zrobićzrobić coścoś lepiejlepiej znajdęznajdę gojeżeli istnieje sposóbby zrobić cośzrobić coś lepiejcoś lepiej znajdęlepiej znajdę goby zrobić coś lepiejzrobić coś lepiej znajdęcoś lepiej znajdę goby zrobić coś lepiej znajdęzrobić coś lepiej znajdę go

Jeżeli już musisz coś zrobić, rób to na całego.Czasem człowiek chce być głupi, jeżeli to pozwala zrobić coś, czego mu wzbrania mądrość.Zrobić coś z niczego jest własnością Boga; zrobić z małej rzeczy wiele, to własność pracy.Jeżeli dasz mi sześć linijek napisanych przez najbardziej uczciwego człowieka i tak znajdę w nich przyczynę do powieszenia go.Zatrzyj ręce i weź się do roboty. Krew zacznie ci lepiej krążyć, a umysł lepiej pracować. Przepływ życia w tkankach szybko wypędzi z twojego umysłu zmartwienia. To najtańsze lekarstwo jakie istnieje na ziemi - i jedno z najlepszych.Jeżeli każdy z was ma siłę przezwyciężania własnych przesądów, jeżeli każdy z was posiada odwagę miłości - to istnieje w świecie wielka nadzieja.