Jeżeli istnieje sposób, by zrobić coś lepiej... znajdę go.


jeżeli-istnieje-sposób-by-zrobić-coś-lepiej-znajdę-go
thomas a. edisonjeżeliistniejesposóbbyzrobićcoślepiejznajdęgojeżeli istniejeistnieje sposóbby zrobićzrobić coścoś lepiejlepiej znajdęznajdę gojeżeli istnieje sposóbby zrobić cośzrobić coś lepiejcoś lepiej znajdęlepiej znajdę goby zrobić coś lepiejzrobić coś lepiej znajdęcoś lepiej znajdę goby zrobić coś lepiej znajdęzrobić coś lepiej znajdę go

Jeżeli już musisz coś zrobić, rób to na całego. -H. Jackson Brown
jeżeli-już-musisz-coś-zrobić-rób-to-na-całego
Czasem człowiek chce być głupi, jeżeli to pozwala zrobić coś, czego mu wzbrania mądrość. -John Steinbeck
czasem-człowiek-chce-być-głupi-żeli-to-pozwala-zrobić-coś-czego-mu-wzbrania-mądrość
Zrobić coś z niczego jest własnością Boga; zrobić z małej rzeczy wiele, to własność pracy. -Klementyna Hoffmanowa
zrobić-coś-z-niczego-jest-własnośą-boga-zrobić-z-łej-rzeczy-wiele-to-własność-pracy
Jeżeli dasz mi sześć linijek napisanych przez najbardziej uczciwego człowieka i tak znajdę w nich przyczynę do powieszenia go. -Armand-Jean Du Plessis de Richelieu
jeżeli-dasz-mi-sześć-linijek-napisanych-przez-najbardziej-uczciwego-człowieka-i-tak-znajdę-w-nich-przyczynę-do-powieszenia-go
Jeżeli każdy z was ma siłę przezwyciężania własnych przesądów, jeżeli każdy z was posiada odwagę miłości - to istnieje w świecie wielka nadzieja. -Roaul Follerau
jeżeli-każdy-z-was-łę-przezwyciężania-własnych-przesądów-żeli-każdy-z-was-posiada-odwagę-miłoś-to-istnieje-w-świecie-wielka