Jeżeli jesteś czegoś pewien, to spójrz na to z innej strony.


jeżeli-jesteś-czegoś-pewien-to-spójrz-na-to-z-innej-strony
anonimjeżelijesteśczegośpewientospójrznainnejstronyjeżeli jesteśjesteś czegośczegoś pewienspójrz naz innejinnej stronyjeżeli jesteś czegośjesteś czegoś pewienna to zz innej stronyjeżeli jesteś czegoś pewienspójrz na to zna to z innejspójrz na to z innejna to z innej strony

Aby być wielkim mistrzem, musisz uwierzyć, że jesteś najlepszy. Jeżeli nie jesteś, udawaj, że jesteś.Spójrz...Ja­kie piękne niebo... Ile pięknych gwiazd! Spójrz...Ja­ki piękny kwiat... Ja­ki ciepły wiatr,i dwa nasze cienie! Spójrz...-czy nie widzisz nic?! Świat mój barw pozbawiłeś! Spójrz...Le­ci ptak... I już zniknął... Tak jak Ty z mo­jego życia! spójrz na mo­je włosy bez­bar­wne potargane tak samotne spójrz na mo­je oczy bez­nadziej­nie zielone tak samotne spójrz na mo­je ręce bez­silne obumarłe tak samotne spójrz na moją duszę bez­na­miętna bezbronna tak samo samotna ta­ka sama Bądź odważny. A jeżeli nie jesteś, udawaj że jesteś. Nikt i tak nie zauważy różnicy.Jeżeli bardzo się czegoś pragnie, jak można być pewnym?Człowiek wyrzeka się w życiu jakiejś jego strony dla czegoś całkiem innego, a potem to, co się wybrało okazuje się mniej ważne od tego, z czego zrezygnowaliśmy, co utraciliśmy z własnego wyboru.