Jeżeli już wdepniesz w gówno, to wykorzystaj to jako okazję, żeby się nauczyć dobrze czyścić buty.


jeżeli-już-wdepniesz-w-gówno-to-wykorzystaj-to-jako-okazję-żeby-ę-nauczyć-dobrze-czyść-buty
anonimjeżelijużwdepnieszgównotowykorzystajjakookazjężebysięnauczyćdobrzeczyścićbutyjeżeli jużjuż wdepnieszwdepniesz ww gównojako okazjężeby sięsię nauczyćnauczyć dobrzedobrze czyścićczyścić butyjeżeli już wdepnieszjuż wdepniesz wwdepniesz w gównowykorzystaj to jakożeby się nauczyćsię nauczyć dobrzenauczyć dobrze czyścićdobrze czyścić butyjeżeli już wdepniesz wjuż wdepniesz w gównowykorzystaj to jako okazjężeby się nauczyć dobrzesię nauczyć dobrze czyścićnauczyć dobrze czyścić butyjeżeli już wdepniesz w gównożeby się nauczyć dobrze czyścićsię nauczyć dobrze czyścić buty

Nauczyć kochać, nauczyć rozpoznawać miłość, nauczyć być szczęśliwym, to znaczy, nauczyć szanować samego siebie, nauczyć godności ludzkiej.Miłość jest sztuką. Jeżeli chcemy nauczyć się kochać, musimy postępować w taki sam sposób jak wówczas, gdy chcemy nauczyć się jakiejkolwiek innej sztuki: opanować jej teorię i praktykę.Znajomy: ktoś, kogo znamy dostatecznie dobrze, żeby od niego pożyczać, ale niewystarczająco dobrze, żeby jemu pożyczać.Jeżeli chcesz zrozumieć słowo szczęście, musisz je pojmować jako zadośćuczynienie, a nie jako cel.La­ta gówno znaczą. Wyk­ształce­nie gówno znaczy. Tyl­ko to co sie przeszło bw życiu jest naj­większym doświad­cze­niem, a prze­cież każdy ma in­ny życiorys.To dobrze, kiedy człowiek zawodzi nasze oczekiwania, kiedy nie odpowiada z góry powziętym wyobrażeniom. Typowość to koniec człowieka, to wyrok na niego. Jeżeli nie da się go podciągnąć pod żaden wzorzec, jeżeli nie jest typowy, to znaczy, że spełnia co najmniej połowę wymagań, jakie się stawia człowiekowi. Jest panem samego siebie, zdobył już szczyptę nieśmiertelności.