Jeżeli już za­mieniłeś siekierkę na ki­jek, uda­waj, że to las­ka czarnoksięznika.


jeżeli-już-za­mieniłeś-siekierkę-na ki­jek-uda­waj-że to las­ka-czarnoksięznika
leonard drzewieckijeżelijużza­mieniłeśsiekierkęna ki­jekuda­wajże to las­kaczarnoksięznikajeżeli jużjuż za­mieniłeśza­mieniłeś siekierkęsiekierkę na ki­jekże to las­ka czarnoksięznikajeżeli już za­mieniłeśjuż za­mieniłeś siekierkęza­mieniłeś siekierkę na ki­jekjeżeli już za­mieniłeś siekierkęjuż za­mieniłeś siekierkę na ki­jekjeżeli już za­mieniłeś siekierkę na ki­jek

Jeżeli coś ci się nie uda, możesz być rozczarowany. Jeżeli jednak nie będziesz dalej próbować, już po tobie. -Beverly Sills
jeżeli-coś-ę-nie-uda-możesz-być-rozczarowany-jeżeli-jednak-nie-będziesz-dalej-próbować-już-po-tobie
Aby być wiel­kim mis­trzem, mu­sisz uwie­rzyć, że jes­teś naj­lep­szy. Jeżeli nie jes­teś, uda­waj, że jesteś. -Muhammad Ali
aby-być-wiel­kim-mis­trzem-mu­sisz-uwie­rzyć-że jes­teś-naj­lep­szy-jeżeli nie jes­teś-uda­waj-że jesteś
Uda­waj, że się sza­nujesz, a będziesz szanowany. -Aleksander Dumas
uda­waj-że ę-sza­nujesz-a będziesz-szanowany
Ca­le życie od­kry­waj, nie da­waj pros­tych od­po­wie­dzi, recept... -Duch_Sumienia
ca­-życie-od­kry­waj-nie da­waj-pros­tych-od­po­wie­dzi-recept