Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości.


jeżeli-marzy-tylko-jeden-człowiek-pozostanie-to-tylko-marzeniem-jeżeli-zaś-będziemy-marzyć-wszyscy-razem-będzie-to-już-początek-nowej
helder camara abpjeżelimarzytylkojedenczłowiekpozostanietomarzeniemzaśbędziemymarzyćwszyscyrazembędziejużpocząteknowejrzeczywistościjeżeli marzymarzy tylkotylko jedenjeden człowiektylko marzeniemjeżeli zaśzaś będziemybędziemy marzyćmarzyć wszyscywszyscy razemjuż początekpoczątek nowejnowej rzeczywistościjeżeli marzy tylkomarzy tylko jedentylko jeden człowiekpozostanie to tylkojeżeli zaś będziemyzaś będziemy marzyćbędziemy marzyć wszyscymarzyć wszyscy razembędzie to jużjuż początek nowejpoczątek nowej rzeczywistości

Kiedy ktoś marzy samotnie, to jest to tylko marzenie: kiedy marzymy wszyscy razem, to staje się to rzeczywistością.Jeżeli nie będzie wokół nas tych, których kocha­my, zre­zyg­nu­jemy z pas­ji, marzeń, planów, to co nam pozostanie? Kto raz się zbuntował nie może pozostać nadal niewolnikiem. A jeżeli nawet pozostanie - to będzie miał świadomość swej niewoli.Jeżeli Bóg jest jeden, to znaczy, że wszyscy dążymy do jednego celu. Stąd wartość wszystkiego, co łączy, a nie rozdziela.Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymuje go tylko jednostka.Człowiek przyzwyczaja się do wszystkiego, jeżeli tylko osiągnie właściwy stopień uległości.