Jeżeli masz ją, nie potrzebujesz już niczego więcej, a jeżeli jej nie masz, to wszystko co masz, jest bez znaczenia.


jeżeli-masz-ją-nie-potrzebujesz-już-niczego-więcej-a-żeli-jej-nie-masz-to-wszystko-co-masz-jest-bez-znaczenia
james matthew barriejeżelimaszniepotrzebujeszjużniczegowięcejjeżelijejmasztowszystkocojestbezznaczeniajeżeli maszmasz jąnie potrzebujeszpotrzebujesz jużjuż niczegoniczego więcejjeżeli jejjej nienie maszwszystko coco maszjest bezbez znaczeniajeżeli masz jąnie potrzebujesz jużpotrzebujesz już niczegojuż niczego więceja jeżeli jejjeżeli jej niejej nie maszwszystko co maszjest bez znaczenianie potrzebujesz już niczegopotrzebujesz już niczego więceja jeżeli jej niejeżeli jej nie masznie potrzebujesz już niczego więceja jeżeli jej nie masz

Jeżeli masz ją [miłość], nie pot­rze­bujesz już nicze­go więcej, a jeżeli jej nie masz, to wszys­tko co masz, jest bez znaczenia.Jeżeli przy pra­cy mniej masz Bo­ga w so­bie niż w kościele, to nie masz Go prawdziwie.Jeżeli przy pracy mniej masz Boga w sobie niż w kościele, to nie masz Go prawdziwie.Jeżeli nie masz w życiu dla cze­go um­rzeć, nie masz też w nim dla cze­go żyć.Trzeba jakoś swoje życie przeżyć. Jeżeli chcesz utrzymać się na odpowiednim poziomie,nie masz wyjścia - musisz znaleźć jakiś ciekawy na to sposób. Nie znajdziesz go jednak, jeżeli tylko będziesz siedział na tyłku.Skarżysz się, że na nic nie masz czasu, NIEPRAWDA masz czas na wszystko tylko brakuje Tobie ORGANIZACJI tego czasu