Jeżeli masz wątpliwości - mów prawdę.


jeżeli-masz-wątpliwoś-mów-prawdę
mark twainjeżelimaszwątpliwościmówprawdęjeżeli maszmasz wątpliwościwątpliwościmówmów prawdęjeżeli masz wątpliwościmasz wątpliwościmów prawdęjeżeli masz wątpliwości

Jeśli masz wątpliwości - mów prawdę. -Mark Twain
jeśli-masz-wątpliwoś-mów-prawdę
Jeżeli masz wątpli­wości - mów prawdę. -Mark Twain
jeżeli-masz-wątpli­woś- mów-prawdę
Jeżeli nie wiesz, co od­po­wie­dzieć mów prawdę. -Janusz Leon Wiśniewski
jeżeli-nie wiesz-co od­po­wie­dzieć-mów-prawdę
Jeżeli masz ją [miłość], nie pot­rze­bujesz już nicze­go więcej, a jeżeli jej nie masz, to wszys­tko co masz, jest bez znaczenia. -James Matthew Barrie
jeżeli-masz-ją miłość-nie pot­rze­bujesz-już-nicze­go-więcej-a żeli-jej-nie masz-to wszys­tko-co masz-jest bez-znaczenia
Jeżeli masz ją, nie potrzebujesz już niczego więcej, a jeżeli jej nie masz, to wszystko co masz, jest bez znaczenia. -James Matthew Barrie
jeżeli-masz-ją-nie-potrzebujesz-już-niczego-więcej-a-żeli-jej-nie-masz-to-wszystko-co-masz-jest-bez-znaczenia
Jeżeli przy pra­cy mniej masz Bo­ga w so­bie niż w kościele, to nie masz Go prawdziwie. -Johannes Eckhart (Mistrz Eckhart)
jeżeli-przy-pra­cy-mniej-masz-bo­ga-w so­bie-ż-w kościele-to nie masz-go prawdziwie