Jeżeli masz wątpliwości - mów prawdę.


jeżeli-masz-wątpliwoś-mów-prawdę
mark twainjeżelimaszwątpliwościmówprawdęjeżeli maszmasz wątpliwościwątpliwościmówmów prawdęjeżeli masz wątpliwościmasz wątpliwościmów prawdęjeżeli masz wątpliwości

Jeśli masz wątpliwości - mów prawdę.Jeżeli masz wątpli­wości - mów prawdę.Jeżeli nie wiesz, co od­po­wie­dzieć mów prawdę.Jeżeli masz ją [miłość], nie pot­rze­bujesz już nicze­go więcej, a jeżeli jej nie masz, to wszys­tko co masz, jest bez znaczenia.Jeżeli masz ją, nie potrzebujesz już niczego więcej, a jeżeli jej nie masz, to wszystko co masz, jest bez znaczenia.Jeżeli przy pra­cy mniej masz Bo­ga w so­bie niż w kościele, to nie masz Go prawdziwie.