Jeżeli miłość jest prawdą, jest i szczęściem. Jeśli jest dogmatem, jest złudzeniem i rozczarowaniem.


jeżeli-miłość-jest-prawdą-jest-i-szczęściem-jeśli-jest-dogmatem-jest-złudzeniem-i-rozczarowaniem
wincenty styśjeżelimiłośćjestprawdąszczęściemjeślidogmatemzłudzeniemrozczarowaniemjeżeli miłośćmiłość jestjest prawdąjest ii szczęściemjeśli jestjest dogmatemjest złudzeniemzłudzeniem ii rozczarowaniemjeżeli miłość jestmiłość jest prawdąjest i szczęściemjeśli jest dogmatemjest złudzeniem izłudzeniem i rozczarowaniemjeżeli miłość jest prawdąjest złudzeniem i rozczarowaniem

Zat­ra­camy się we włas­nych myślach, przez co nie wiemy co jest prawdą a co złudzeniem. ~ MarcelWiebers Głupim jest człowiek, który uważa, że szczęście jest jakimś rzeczywistym stanem rzeczy. Ono jest jego własnym co do tego złudzeniem.Szczęście jest tylko miłością, miłość jest szczęściem.Ludzkość notuje postęp; jeżeli to prawda - to nie dlatego, że jest trzeźwa, odpowiedzialna i ostrożna, ale ponieważ jest buntownicza, spragniona zabawy i niedojrzała.In­formac­ja nie jest jeszcze wiedzą. Wie­dza nie jest mądrością. Mądrość nie jest prawdą. Praw­da nie jest pięknem. Piękno nie jest jeszcze miłością. Miłość to nie mu­zyka. Mu­zyka jest THE BEST.Miłość jest niczym jeśli nie jest sza­leństwem, jeśli nie jest ab­surdem, za­kaza­nym owo­cem i przy­godą w krainie zła. W prze­ciw­nym ra­zie jest czymś przy­ziem­nym i ba­nal­nym, jest od­po­wied­nim te­matem do spo­koj­nych piose­nek na równinie.