Jeżeli miłość nie jest codziennie na nowo budzona, to szybko zaśnie snem wiecznym.


jeżeli-miłość-nie-jest-codziennie-na-nowo-budzona-to-szybko-zaśnie-snem-wiecznym
emil gottjeżelimiłośćniejestcodziennienanowobudzonatoszybkozaśniesnemwiecznymjeżeli miłośćmiłość nienie jestjest codzienniecodziennie nana nowonowo budzonaszybko zaśniezaśnie snemsnem wiecznymjeżeli miłość niemiłość nie jestnie jest codzienniejest codziennie nacodziennie na nowona nowo budzonaszybko zaśnie snemzaśnie snem wiecznymjeżeli miłość nie jestmiłość nie jest codziennienie jest codziennie najest codziennie na nowocodziennie na nowo budzonaszybko zaśnie snem wiecznymjeżeli miłość nie jest codzienniemiłość nie jest codziennie nanie jest codziennie na nowojest codziennie na nowo budzona

Czas to tyl­ko pędzący samochód, Bez ha­mulców, a kierow­cy wciąż brak. Po co prze­liczasz codzien­nie dochód, Jedząc, to sa­mo tra­cisz ów smak... I wiesz, że trzy­mając moją rękę, Nie wszys­tko jest tak sa­mo stabilne. Niewol­niczo, jak ry­ba łapie przynęte, Próbuję uwol­nić się. Ciszą za­mil­knę. Słońce też kiedyś zaśnie snem wiecznym, A ja kuszo­ny Twoim ciałem, będę się wił.Małżeństwo jest mostem, który trzeba codziennie na nowo budować - najlepiej z obydwóch stron.Wy­bieram Cię Każde­go dnia na nowo I kocham na nowo Pragnę na nowo I uwie­rzyć na nowo Nie mogę,że udało mi się Po­siąść naj­większy skarb świata Inną gwiazdę z wielu ta­kich samych Ser­ce w cierniach Go­towe do wolności Ciebie Jeżeli miłość polega tylko na stosunkach fizycznych, załamanie przychodzi bardzo szybko - małżeństwo zamienia się wtedy w spółkę wychowującą dzieci.Geniusz, co bywa w pokorze natchnięty, To już nie geniusz - to na ziemi święty! Bo czymże świętość, jak nie czystym trwaniem, wiecznym natchnieniem - i wiecznym kochaniem.Jeżeli młodość jest wadą, to taką, której pozbywamy się bardzo szybko.