Jeżeli moja teoria względności okaże się słuszna, Niemcy powiedzą, że jestem Niemcem, a Francuzi, że obywatelem świata. Jeśliby miała się okazać błędna, Francja oświadczyłaby, że jestem Niemcem, a Niemcy, że jestem Żydem. - przemówienie na Sorbonie, 1929.


jeżeli-moja-teoria-względnoś-okaże-ę-słuszna-niemcy-powiedzą-że-jestem-niemcem-a-francuzi-że-obywatelem-świata-jeśliby-miała-ę-okazać
albert einsteinjeżelimojateoriawzględnościokażesięsłusznaniemcypowiedzążejestemniemcemfrancuziobywatelemświatajeślibymiałaokazaćbłędnafrancjaoświadczyłabyniemcyydemprzemówienienasorbonie1929jeżeli mojamoja teoriateoria względnościwzględności okażeokaże sięsię słusznaniemcy powiedząże jestemjestem niemcemże obywatelemobywatelem światajeśliby miałamiała sięsię okazaćokazać błędnafrancja oświadczyłabyże jestemjestem niemcemże jestemjestem Żydemprzemówienieprzemówienie nana sorboniejeżeli moja teoriamoja teoria względnościteoria względności okażewzględności okaże sięokaże się słusznaże jestem niemcemże obywatelem światajeśliby miała sięmiała się okazaćsię okazać błędnaże jestem niemcemże jestem Żydemprzemówienie naprzemówienie na sorbonie

Gdy de Gaulle twierdzi, że Francja to on - mówi prawdę. Ale zapomina o mnie. Ja też jestem Francją, chociaż w zupełnie innym rodzaju. -Brigitte Bardot
gdy-de-gaulle-twierdzi-że-francja-to-on-mówi-prawdę-ale-zapomina-o-mnie-ja-też-jestem-francją-chociaż-w-zupełnie-innym-rodzaju
Nie jestem może winien, jeżeli mam wroga, ale jestem winien, jeżeli nie zrobię z niego przyjaciela. -Ralph Waldo Emerson
nie-jestem-może-winien-żeli-mam-wroga-ale-jestem-winien-żeli-nie-zrobię-z-niego-przyjaciela
Wszyscy myślą, że jestem surrealistką, ale ja nią nie jestem. Nigdy nie malowałam snów, ani sennych koszmarów. Malowałam moją własną rzeczywistość. -Frida Kahlo
wszyscy-myślą-że-jestem-surrealistką-ale-ja-ą-nie-jestem-nigdy-nie-malowałam-snów-ani-sennych-koszmarów-malowałam-moją-własną