Jeżeli myślisz, że coś możesz lub cze­goś nie możesz, za każdym ra­zem masz rację.


jeżeli-myślisz-że coś-możesz-lub-cze­goś-nie możesz-za każdym-ra­zem-masz-rację
henry fordjeżelimyśliszże cośmożeszlubcze­gośnie możeszza każdymra­zemmaszracjęjeżeli myśliszże coś możeszmożesz lublub cze­goścze­goś nie możeszza każdym ra­zemra­zem maszmasz racjęże coś możesz lubmożesz lub cze­goślub cze­goś nie możeszza każdym ra­zem maszra­zem masz racjęże coś możesz lub cze­gośmożesz lub cze­goś nie możeszza każdym ra­zem masz racjęże coś możesz lub cze­goś nie możesz

Jeżeli coś ci się nie uda, możesz być rozczarowany. Jeżeli jednak nie będziesz dalej próbować, już po tobie. -Beverly Sills
jeżeli-coś-ę-nie-uda-możesz-być-rozczarowany-jeżeli-jednak-nie-będziesz-dalej-próbować-już-po-tobie
Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobić -Walt Disney
jeśli-możesz-sobie-coś-wymarzyć-możesz-to-zrobić
Jeśli nie możesz się cze­goś poz­być, spróbuj polubić. -Maja Lidia Kossakowska
jeśli-nie możesz ę-cze­goś-poz­być-spróbuj-polubić
Nig­dy nie mów cze­goś w złości, bo pożniej możesz te­go gorzko żałować. -sadbear
nig­dy-nie mów-cze­goś-w złoś-bo pożniej-możesz-te­go-gorzko-żałować