Jeżeli nie będzie wokół nas tych, których kocha­my, zre­zyg­nu­jemy z pas­ji, marzeń, planów, to co nam pozostanie? 


jeżeli-nie będzie-wokół-nas-tych-których-kocha­my-zre­zyg­nu­jemy-z ­ji-marzeń-planów-to-co nam-pozostanie 
emilia szumiłojeżelinie będziewokółnastychktórychkocha­myzre­zyg­nu­jemyz pas­jimarzeńplanówtoco nampozostanie jeżeli nie będzienie będzie wokółwokół nasnas tychktórych kocha­myzre­zyg­nu­jemy z pas­jijeżeli nie będzie wokółnie będzie wokół naswokół nas tychjeżeli nie będzie wokół nasnie będzie wokół nas tychjeżeli nie będzie wokół nas tych

Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości. -Helder Camara abp
jeżeli-marzy-tylko-jeden-człowiek-pozostanie-to-tylko-marzeniem-jeżeli-zaś-będziemy-marzyć-wszyscy-razem-będzie-to-już-początek-nowej
Kto raz się zbuntował nie może pozostać nadal niewolnikiem. A jeżeli nawet pozostanie - to będzie miał świadomość swej niewoli. -Zofia Nałkowska
kto-raz-ę-zbuntował-nie-może-pozostać-nadal-niewolnikiem-a-żeli-nawet-pozostanie-to-będzie-miał-świadomość-swej-niewoli