Jeżeli nie masz w życiu dla cze­go um­rzeć, nie masz też w nim dla cze­go żyć.


jeżeli-nie masz-w życiu-dla-cze­go-um­rzeć-nie masz-też-w nim-dla-cze­go-żyć
aforystokratajeżelinie maszw życiudlacze­goum­rzećteżw nimżyćjeżeli nie masznie masz w życiuw życiu dladla cze­gocze­go um­rzećnie masz teżteż w nimw nim dladla cze­gocze­go żyćjeżeli nie masz w życiunie masz w życiu dlaw życiu dla cze­godla cze­go um­rzećnie masz też w nimteż w nim dlaw nim dla cze­godla cze­go żyćjeżeli nie masz w życiu dlanie masz w życiu dla cze­gow życiu dla cze­go um­rzećnie masz też w nim dlateż w nim dla cze­gow nim dla cze­go żyćjeżeli nie masz w życiu dla cze­gonie masz w życiu dla cze­go um­rzećnie masz też w nim dla cze­goteż w nim dla cze­go żyć

Jeżeli masz ją [miłość], nie pot­rze­bujesz już nicze­go więcej, a jeżeli jej nie masz, to wszys­tko co masz, jest bez znaczenia. -James Matthew Barrie
jeżeli-masz-ją miłość-nie pot­rze­bujesz-już-nicze­go-więcej-a żeli-jej-nie masz-to wszys­tko-co masz-jest bez-znaczenia
Jeżeli masz ją, nie potrzebujesz już niczego więcej, a jeżeli jej nie masz, to wszystko co masz, jest bez znaczenia. -James Matthew Barrie
jeżeli-masz-ją-nie-potrzebujesz-już-niczego-więcej-a-żeli-jej-nie-masz-to-wszystko-co-masz-jest-bez-znaczenia
Jeżeli myślisz, że coś możesz lub cze­goś nie możesz, za każdym ra­zem masz rację. -Henry Ford
jeżeli-myślisz-że coś-możesz-lub-cze­goś-nie możesz-za każdym-ra­zem-masz-rację
To cze­go do­konałeś, trzy­maj w ta­jem­ni­cy, lecz jeszcze bar­dziej to, cze­go masz dokonać. -Andrzej Maksymilian Fredro
to cze­go-do­konałeś-trzy­maj-w ­jem­­cy-lecz-jeszcze-bar­dziej-to-cze­go-masz-dokonać