Jeżeli nie możesz sprawić by działało dobrze - spraw chociaż by dobrze wyglądało.


jeżeli-nie-możesz-sprawić-by-działało-dobrze-spraw-chociaż-by-dobrze-wyglądało
bill gatesjeżeliniemożeszsprawićbydziałałodobrzesprawchociażwyglądałojeżeli nienie możeszmożesz sprawićsprawić byby działałodziałało dobrzedobrzesprawspraw chociażchociaż byby dobrzedobrze wyglądałojeżeli nie możesznie możesz sprawićmożesz sprawić bysprawić by działałoby działało dobrzedziałało dobrzespraw chociażspraw chociaż bychociaż by dobrzeby dobrze wyglądałojeżeli nie możesz sprawićnie możesz sprawić bymożesz sprawić by działałosprawić by działało dobrzeby działało dobrzespraw chociaż byspraw chociaż by dobrzechociaż by dobrze wyglądałojeżeli nie możesz sprawić bynie możesz sprawić by działałomożesz sprawić by działało dobrzesprawić by działało dobrzespraw chociaż by dobrzespraw chociaż by dobrze wyglądało

Człowiek nie rozwinie w pełni swojego człowieczeństwa i swej osobowości, jeśli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze, a nie będzie czynił dobrze.Nie będziesz przyjmował podarków, ponieważ podarki zaślepiają dobrze widzących i są zgubą spraw słusznych.Dobra robota może równie dobrze szkodzić, jak dobrze pomagać.Rzecz dobrze wykonana jest lepsza od dobrze powiedzianej.Jeżeli dyskutujesz z idiotą, dobrze mieć pewność, że on nie robi tego samego.Każda biała głowa, iżby była dobrze kochana, musi umieć dobrze mówić. Słowo ma bardzo wielką skuteczność w igraszkach miłości i gdzie jego nie staje, rozkosz jest niedoskonała.