Jeżeli nie możesz uczynić nic dobrego, nie czyń przynajmniej nic złego.


jeżeli-nie-możesz-uczynić-nic-dobrego-nie-czyń-przynajmniej-nic-złego
lew tołstojjeżeliniemożeszuczynićnicdobregoczyńprzynajmniejzłegojeżeli nienie możeszmożesz uczynićuczynić nicnic dobregonie czyńczyń przynajmniejprzynajmniej nicnic złegojeżeli nie możesznie możesz uczynićmożesz uczynić nicuczynić nic dobregonie czyń przynajmniejczyń przynajmniej nicprzynajmniej nic złegojeżeli nie możesz uczynićnie możesz uczynić nicmożesz uczynić nic dobregonie czyń przynajmniej nicczyń przynajmniej nic złegojeżeli nie możesz uczynić nicnie możesz uczynić nic dobregonie czyń przynajmniej nic złego

Nie bójcie się Boga, który nie chce uczynić wam nic złego, lecz kochajcie Go gorąco, ponieważ chce wam uczynić wiele dobra.Najlepszą kobietą jest ta, o której na zewnątrz domu nie słyszy się nic złego, ani dobrego.Trzeba zacząć od uczynienia złego obywatela, aby uczynić dobrego niewolnika.Sława wielu mężów stanu polega na tym, że mogąc zrobić wiele dobrego, ostatecznie nie zrobili nic złego.Nie ma nic zupełnie dobrego ani zupełnie złego, zawsze tylko lepsza lub gorsza miernota.Nie ma nic tak złego jak kobieta zła i nie ma nic tak dobrego jak kobieta dobra.