Jeżeli nie potrafisz dojść prostą drogą do tego, by nie być pospolitym, to krzywą drogą na pewno do tego nie dojdziesz.


jeżeli-nie-potrafisz-dojść-prostą-drogą-do-tego-by-nie-być-pospolitym-to-krzywą-drogą-na-pewno-do-tego-nie-dojdziesz
karol dickensjeżeliniepotrafiszdojśćprostądrogądotegobybyćpospolitymtokrzywąnapewnotegodojdzieszjeżeli nienie potrafiszpotrafisz dojśćdojść prostąprostą drogądrogą dodo tegoby nienie byćbyć pospolitymkrzywą drogądrogą nana pewnopewno dodo tegotego nienie dojdzieszjeżeli nie potrafisznie potrafisz dojśćpotrafisz dojść prostądojść prostą drogąprostą drogą dodrogą do tegoby nie byćnie być pospolitymkrzywą drogą nadrogą na pewnona pewno dopewno do tegodo tego nietego nie dojdzieszjeżeli nie potrafisz dojśćnie potrafisz dojść prostąpotrafisz dojść prostą drogądojść prostą drogą doprostą drogą do tegoby nie być pospolitymkrzywą drogą na pewnodrogą na pewno dona pewno do tegopewno do tego niedo tego nie dojdzieszjeżeli nie potrafisz dojść prostąnie potrafisz dojść prostą drogąpotrafisz dojść prostą drogą dodojść prostą drogą do tegokrzywą drogą na pewno dodrogą na pewno do tegona pewno do tego niepewno do tego nie dojdziesz

Droga prosta jest najkrótsza, ale na ogół wymaga najwięcej czasu, aby dojść nią do celu.Nie wiesz, dokąd prowadzi Twoja droga? Tego nie musisz wiedzieć. Zrób tylko następny krok. Potem Bóg znów wskaże Ci, gdzie postawić następny. Idź więc krok po kroku, aż w końcu stwierdzisz: By poznać to, czego nie znasz, musisz iść drogą niewiedzy. Aby posiąść to, czego nie posiadasz, musisz iść drogą wyrzeczeń. Aby być tym, kim jeszcze się nie stałeś, musisz iść drogą, na której cię nie ma.Nie war­to iść prostą drogą, kręta da ci więcej doświadczeń...Prosta droga najlepsza.Jeśli uważasz, że coś potrafisz lub że czegoś nie potrafisz, na pewno masz rację.