Jeżeli niedziela stanie się świętem matki, to stanie się również świętem rodziny.


jeżeli-niedziela-stanie-ę-świętem-matki-to-stanie-ę-również-świętem-rodziny
aleksander fedorowiczjeżeliniedzielastaniesięświętemmatkitorównieżrodzinyjeżeli niedzielaniedziela staniestanie sięsię świętemświętem matkistanie sięsię równieżrównież świętemświętem rodzinyjeżeli niedziela stanieniedziela stanie sięstanie się świętemsię świętem matkistanie się równieżsię również świętemrównież świętem rodzinyjeżeli niedziela stanie sięniedziela stanie się świętemstanie się świętem matkistanie się również świętemsię również świętem rodzinyjeżeli niedziela stanie się świętemniedziela stanie się świętem matkistanie się również świętem rodziny

Kiedy ulepszysz teraźniejszość, wszystko co po niej nastąpi również stanie się lepsze.Nigdy nie zapominaj, że oferujesz klientowi pomoc, a nie błagasz go o zamówienie. W większości wypadków to ty robisz mu przysługę. Służysz mu radą, której nikt inny nie jest w stanie udzielić. Jeżeli kupujący nie jest w stanie tego docenić, to tylko jego strata.Jeżeli mężczyzna przyzwyczajony jest wygłaszać morały, to lepiej mu w tym nie przeszkadzać, bo stanie się jeszcze bardziej złośliwy.Aforyzmy, schylanie sie po pojedyncze idźbło, są pokłosiem, nie ścinaniem falujących złotych łanów zbóż, nie wiązaniem snopów i nie świętem Żniw zdobionych wieńcem. Ale odpadłe i zebrane kłosy dają tet dobry chleb i tylko w smaku spotywąjącyeh leży wyczucie, co w nim jest Z ambrozjiJeżeli ani twoje radości, ani twoje troski nie staną się wielkie, świat stanie się mały.Własność? własne? Naszą własnością jest tylko to, w czym nikt nas nie jest w stanie naśladować. Do tego należy również nasze jestestwo.