Jeżeli pragniemy, aby nasz kontakt z otoczeniem był owocny i zadawalający, przede wszystkim należy starać się zrozumieć ludzi, z którymi przestajemy. Nie zadręczaj się drobiazgami.


jeżeli-pragniemy-aby-nasz-kontakt-z-otoczeniem-był-owocny-i-zadawalający-przede-wszystkim-należy-starać-ę-zrozumieć-ludzi-z-którymi
richard carlsonjeżelipragniemyabynaszkontaktotoczeniembyłowocnyzadawalającyprzedewszystkimnależystaraćsięzrozumiećludziktórymiprzestajemyniezadręczajdrobiazgamijeżeli pragniemyaby nasznasz kontaktkontakt zz otoczeniemotoczeniem byłbył owocnyowocny ii zadawalającyprzede wszystkimwszystkim należynależy staraćstarać sięsię zrozumiećzrozumieć ludziz którymiktórymi przestajemynie zadręczajzadręczaj sięsię drobiazgamiaby nasz kontaktnasz kontakt zkontakt z otoczeniemz otoczeniem byłotoczeniem był owocnybył owocny iowocny i zadawalającyprzede wszystkim należywszystkim należy staraćnależy starać sięstarać się zrozumiećsię zrozumieć ludziz którymi przestajemynie zadręczaj sięzadręczaj się drobiazgami

Im więcej poznaje się ludzi, tym łatwiej odkrywa się ich błędy, jednocześnie wzrastają wymagania w stosunku do tych, z którymi pragniemy utrzymać kontakt. -Zofia Gerlach
im-więcej-poznaje-ę-ludzi-tym-łatwiej-odkrywa-ę-ich-błędy-jednocześnie-wzrastają-wymagania-w-stosunku-do-tych-z-którymi-pragniemy-utrzymać
Wiedział tylko tyle należy szanować to, co czyni człowieka szczęśliwym albo chociaż zadowolonym. Przede wszystkim nie zmuszał nikogo, aby był szczęśliwy na jego modłę. -Hans Helmut Kirst
wiedział-tylko-tyle-należy-szanować-to-co-czyni-człowieka-szczęśliwym-albo-chociaż-zadowolonym-przede-wszystkim-nie-zmuszał-nikogo-aby-był
Aby zrozumieć ludzi, trzeba starać się usłyszeć to, czego nigdy nie mówią i być może nigdy nie powiedzieliby. -Anonim
aby-zrozumieć-ludzi-trzeba-starać-ę-usłyszeć-to-czego-nigdy-nie-mówią-i-być-może-nigdy-nie-powiedzieliby
Jeżeli będziemy mądrze wybierać między tym, o co warto walczyć, a tym, co nie ma znaczenia, o wiele częściej będziemy wygrywali naprawdę ważne dla nas bitwy. Nie zadręczaj sie drobiazgami. -Richard Carlson
jeżeli-będziemy-mądrze-wybierać-między-tym-o-co-warto-walczyć-a-tym-co-nie-znaczenia-o-wiele-częściej-będziemy-wygrywali-naprawdę-ważne
Staraj odnaleźć ziarno prawdy w tym, co inni mówią o tobie. Nie zadręczaj się drobiazgami. -Richard Carlson
staraj-odnaleźć-ziarno-prawdy-w-tym-co-inni-mówią-o-tobie-nie-zadręczaj-ę-drobiazgami