Jeżeli pragniemy, aby nasz kontakt z otoczeniem był owocny i zadawalający, przede wszystkim należy starać się zrozumieć ludzi, z którymi przestajemy. Nie zadręczaj się drobiazgami.


jeżeli-pragniemy-aby-nasz-kontakt-z-otoczeniem-był-owocny-i-zadawalający-przede-wszystkim-należy-starać-ę-zrozumieć-ludzi-z-którymi
richard carlsonjeżelipragniemyabynaszkontaktotoczeniembyłowocnyzadawalającyprzedewszystkimnależystaraćsięzrozumiećludziktórymiprzestajemyniezadręczajdrobiazgamijeżeli pragniemyaby nasznasz kontaktkontakt zz otoczeniemotoczeniem byłbył owocnyowocny ii zadawalającyprzede wszystkimwszystkim należynależy staraćstarać sięsię zrozumiećzrozumieć ludziz którymiktórymi przestajemynie zadręczajzadręczaj sięsię drobiazgamiaby nasz kontaktnasz kontakt zkontakt z otoczeniemz otoczeniem byłotoczeniem był owocnybył owocny iowocny i zadawalającyprzede wszystkim należywszystkim należy staraćnależy starać sięstarać się zrozumiećsię zrozumieć ludziz którymi przestajemynie zadręczaj sięzadręczaj się drobiazgami

Im więcej poznaje się ludzi, tym łatwiej odkrywa się ich błędy, jednocześnie wzrastają wymagania w stosunku do tych, z którymi pragniemy utrzymać kontakt.Wiedział tylko tyle należy szanować to, co czyni człowieka szczęśliwym albo chociaż zadowolonym. Przede wszystkim nie zmuszał nikogo, aby był szczęśliwy na jego modłę.Aby zrozumieć ludzi, trzeba starać się usłyszeć to, czego nigdy nie mówią i być może nigdy nie powiedzieliby.Jeżeli będziemy mądrze wybierać między tym, o co warto walczyć, a tym, co nie ma znaczenia, o wiele częściej będziemy wygrywali naprawdę ważne dla nas bitwy. Nie zadręczaj sie drobiazgami.W życiu trzeba się starać o dwie rzeczy: po pierwsze, aby zdobyć to, czego pragniemy, a po drugie, żeby potem umieć się tym cieszyć. Tylko najmądrzejszym udaje się to ostatnie.Staraj odnaleźć ziarno prawdy w tym, co inni mówią o tobie. Nie zadręczaj się drobiazgami.