Jeżeli przy zderzeniu się książki i głowy powstaje pusty dźwięk, czy jest to zawsze winą książki?


jeżeli-przy-zderzeniu-ę-książki-i-głowy-powstaje-pusty-dźwięk-czy-jest-to-zawsze-winą-książki
georg christoph lichtenbergjeżeliprzyzderzeniusięksiążkigłowypowstajepustydźwiękczyjesttozawszewinąksiążkijeżeli przyprzy zderzeniuzderzeniu sięsię książkiksiążki ii głowygłowy powstajepowstaje pustypusty dźwiękczy jestzawsze winąwiną książkijeżeli przy zderzeniuprzy zderzeniu sięzderzeniu się książkisię książki iksiążki i głowyi głowy powstajegłowy powstaje pustypowstaje pusty dźwiękjest to zawszezawsze winą książkijeżeli przy zderzeniu sięprzy zderzeniu się książkizderzeniu się książki isię książki i głowyksiążki i głowy powstajei głowy powstaje pustygłowy powstaje pusty dźwiękczy jest to zawszejest to zawsze winąjeżeli przy zderzeniu się książkiprzy zderzeniu się książki izderzeniu się książki i głowysię książki i głowy powstajeksiążki i głowy powstaje pustyi głowy powstaje pusty dźwiękczy jest to zawsze winąjest to zawsze winą książki

Nie zawsze jest winą książki, że uderzywszy się nią w głowę, usłyszysz, czytelniku, dźwięk pusty. -Adolf Nowaczyński
nie-zawsze-jest-winą-książki-że-uderzywszy-ę-ą-w-głowę-usłyszysz-czytelniku-dźwięk-pusty
Czy­tać współczes­ne książki / książki o współczes­ności To tak jak­by nie mieć życia... lub mieć tak nud­ne, że nic nas nie cieka­wi wokół. -Duch_Sumienia
czy­ć-współczes­ne-książki- książki-o współczes­noś-to-tak-jak­by-nie mieć-życia-lub mieć-tak-nud­ne-że nic-nas
Wszystkie książki można podzielić na dwie grupy: książki na chwilę i na każdą chwilę. -John Ruskin
wszystkie-książki-można-podzielić-na-dwie-grupy-książki-na-chwilę-i-na-każdą-chwilę
Czy­tając książki, upi­jamy się słowami. książkoholicy. -cytlopka
czy­tając-książki-upi­jamy ę-słowami-książkoholicy
Kto czy­ta książki, żyje podwójnie. -Umberto Eco
kto-czy­-książki-żyje-podwójnie