Jeżeli ci trudno zrozumieć pochwały, to uważaj je za pochlebstwa.


jeżeli-trudno-zrozumieć-pochwały-to-uważaj-za-pochlebstwa
demokrytjeżelitrudnozrozumiećpochwałytouważajzapochlebstwajeżeli cici trudnotrudno zrozumiećzrozumieć pochwałyuważaj jeje zaza pochlebstwajeżeli ci trudnoci trudno zrozumiećtrudno zrozumieć pochwałyuważaj je zaje za pochlebstwajeżeli ci trudno zrozumiećci trudno zrozumieć pochwałyuważaj je za pochlebstwajeżeli ci trudno zrozumieć pochwały

Jeżeli ci trud­no zro­zumieć pochwały, to uważaj je za pochlebstwa.Kobietę i politykę trudno zrozumieć.Jeżeli jakaś rzecz jest dla ciebie trudna, nie należy przypuszczać, że jest niemożliwa do spełnienia dla człowieka. Ale jeżeli jakaś rzecz jest możliwa i dostępna dla człowieka, uważaj, że jest także do osiągnięcia dla ciebie.Zakochując się w kobiecie, nie sięgamy po narzędzia do mierzenia jej kształtów. A tymczasem, jeżeli chodzi o sztukę, ludzie chcą Jeżeli chcesz zrozumieć słowo szczęście, musisz je pojmować jako zadośćuczynienie, a nie jako cel.Jeżeli się nie chce, by mężczyzna czy chłopiec podążał danej rzeczy, należy ją jedynie uczynić trudno osiągalną.