Jeżeli twój przyjaciel cię oszukał, bądź obojętny na jego okazywanie przyjaźni; bądź jednak zawsze czuły na jego nieszczęścia.


jeżeli-twój-przyjaciel-ę-oszukał-bądź-obojętny-na-jego-okazywanie-przyjaź-bądź-jednak-zawsze-czuły-na-jego-nieszczęścia
francois de la rochefoucauldjeżelitwójprzyjacielcięoszukałbądźobojętnynajegookazywanieprzyjaźnijednakzawszeczułynieszczęściajeżeli twójtwój przyjacielprzyjaciel cięcię oszukałbądź obojętnyobojętny nana jegojego okazywanieokazywanie przyjaźnibądź jednakjednak zawszezawsze czułyczuły nana jegojego nieszczęściajeżeli twój przyjacieltwój przyjaciel cięprzyjaciel cię oszukałbądź obojętny naobojętny na jegona jego okazywaniejego okazywanie przyjaźnibądź jednak zawszejednak zawsze czułyzawsze czuły naczuły na jegona jego nieszczęściajeżeli twój przyjaciel ciętwój przyjaciel cię oszukałbądź obojętny na jegoobojętny na jego okazywaniena jego okazywanie przyjaźnibądź jednak zawsze czułyjednak zawsze czuły nazawsze czuły na jegoczuły na jego nieszczęściajeżeli twój przyjaciel cię oszukałbądź obojętny na jego okazywanieobojętny na jego okazywanie przyjaźnibądź jednak zawsze czuły najednak zawsze czuły na jegozawsze czuły na jego nieszczęścia

Pragnę Cię! Two­jego dotyku. Two­jego ciepła. Two­jego łobu­zer­skiego uśmiechu. Two­jej is­kry w oczach kiedy się na mnie patrzysz. Two­jej bar­wy głosu na­dającej rytm naszym sercom. Two­jej energii, która nam zaw­sze i wszędzie towarzyszyła. Two­jej obecności. Two­jego ciała. Chwi­li rozkoszy. Namiętności. Cza­su, który razem spędzaliśmy. Chcę, abyś tu był. Teraz. Zaraz. Zawsze. Na zawsze. Przy mnie. Ze mną. Nie pot­rze­ba cza­su na rozmyślanie. Pod­daj się chwili. Od­daj jej w całości. Potrafisz. Prze­cież zaw­sze, do wszystkiego jes­teś pierwszy. Czyż nie? Więc przyjdź. Usiądź. Przytul. Pocałuj. Bądź. Niech ta chwila trwa... ...na zawsze Bądź mi... Bądź mi niep­rze­mijającym uśmie­chem słońca Bądź mi skar­bem zam­kniętych źrenic Bądź mi czys­tym szczęściem i prawdą nie­wzburzoną, bez pod­wa­lin cier­pienia. Bez początku, bez końcu. Bądź mi. Tam gdzie ulot­ni się krzyk, stój i złap go. Wsiąkaj za­pach każdej łzy, by uczu­cia nie prze­mijały mi. Świeżością w bez­dechu bądź.Zawsze bądź szlachetny. Bądź do pomocy gotowy.Aby odnieść sukces w interesach bądź śmiały, bądź pierwszy, bądź odmienny.Bądź roz­trop­na, bądź ro­zum­na, ale nig­dy nie bądź dum­na ! Kocham Cię. Nie chce sie klo­cic. Chciałabym być dla Ciebie wys­tar­czająco dob­ra. naj­lep­sza.nie od­bieraj mi za nic te­go szczęścia ja­kim jest Twój od­dech. Two­ja obec­ność. możesz mil­czeć, nie słuchać, nie pat­rzeć. ale bądź i od cza­su do cza­su mnie całuj, non stop poz­wa­lając mi słyszeć bi­cie Two­jego ser­ca bo je­mu mil­czeć nie wolno.