Jeżeli widzisz tylko tyle, co objawia światło i słyszysz tylko tyle, co obwieszcza głos - to nigdy nie zobaczysz i nie usłyszysz prawdy.


jeżeli-widzisz-tylko-tyle-co-objawia-światło-i-słyszysz-tylko-tyle-co-obwieszcza-głos-to-nigdy-nie-zobaczysz-i-nie-usłyszysz-prawdy
khalil gibranjeżeliwidzisztylkotylecoobjawiaświatłosłyszyszobwieszczagłostonigdyniezobaczyszusłyszyszprawdyjeżeli widziszwidzisz tylkotylko tyleco objawiaobjawia światłoświatło ii słyszyszsłyszysz tylkotylko tyleco obwieszczaobwieszcza głosgłosnigdy nienie zobaczyszzobaczysz ii nienie usłyszyszusłyszysz prawdyjeżeli widzisz tylkowidzisz tylko tyleco objawia światłoobjawia światło iświatło i słyszyszi słyszysz tylkosłyszysz tylko tyleco obwieszcza głosobwieszcza głosnigdy nie zobaczysznie zobaczysz izobaczysz i niei nie usłyszysznie usłyszysz prawdyjeżeli widzisz tylko tyleco objawia światło iobjawia światło i słyszyszświatło i słyszysz tylkoi słyszysz tylko tyleco obwieszcza głosnigdy nie zobaczysz inie zobaczysz i niezobaczysz i nie usłyszyszi nie usłyszysz prawdyco objawia światło i słyszyszobjawia światło i słyszysz tylkoświatło i słyszysz tylko tylenigdy nie zobaczysz i nienie zobaczysz i nie usłyszyszzobaczysz i nie usłyszysz prawdy

Młoda osoba nigdy nie kocha tak bardzo aby interes albo ambicja nie mogły spotęgować jej uczuć, iluż to dziewczętom tyle tylko przychodzi z ich urody, że łudziły się nadzieją wielkiej kariery.Pamiętaj, że bogactwo polega nie na tym, żeby mieć tyle pieniędzy, ile się chce, tylko żeby mieć tyle pieniędzy, ile się potrzebuje.Jeśli tylko patrzysz pod swoje nogi, widzisz proch, piach, błoto, kamienie, trawę, która i tak zwiędnie. Jeśli spojrzysz ponad siebie, zobaczysz perspektywę.Śmierć, kiedy śpisz przychodzi. A śnić będziesz, ze wcale nie trzeba oddychać, że cisza bez oddechu to niezła muzyka, jesteś mały jak iskra i gaśniesz do taktu. Śmierć tylko taka. Bólu więcej miałeś trzymając różę w ręce i większe czułeś przerażenie widząc, że płatek spadł na ziemię. Świat tylko taki. Tylko tak żyć. I umierać tylko tyle. A wszystko inne - jest jak Bach chwilowo grany na pile.Gu­bię pióra. Śla­dem ich nie zapisanym trud­no podążać. Nadążasz...? Zos­ta­wiam furtkę. Klucz w sta­rym zam­ku, który już przekręcałeś. Widziałeś? Wszys­tkie troski wyrzu­ciłam bar­dzo daw­no, I łez wys­chło już tyle... Nie zauważyłeś? Słyszysz? Ten szept co os­tatnią prośbą roz­brzmiewa w uszach? Nie słuchasz? Nie słuchasz. Nie widzisz. Nie szu­kasz. Nie pragniesz. Ze­gar cicho tyka... Zanikasz...Człowiek mądry widzi tylko tyle, ile powinien, a nie wszystko, co może zobaczyć.