Jeżeli zmierzasz w złym kierunku, to wiedz, że Bóg pozwala zawracać.


jeżeli-zmierzasz-w-złym-kierunku-to-wiedz-że-bóg-pozwala-zawracać
h. jackson brownjeżelizmierzaszzłymkierunkutowiedzżebógpozwalazawracaćjeżeli zmierzaszzmierzasz ww złymzłym kierunkuże bógbóg pozwalapozwala zawracaćjeżeli zmierzasz wzmierzasz w złymw złym kierunkuże bóg pozwalabóg pozwala zawracaćjeżeli zmierzasz w złymzmierzasz w złym kierunkuże bóg pozwala zawracaćjeżeli zmierzasz w złym kierunku

Bóg może uczynić w naszym kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden w Jego kierunku - ten musimy zrobić sami.Doświadczony żeglarz nie walczy z prądem ani wiatrem, ale pozwala im unosić się w obranym przez siebie kierunku.Czasem człowiek chce być głupi, jeżeli to pozwala zrobić coś, czego mu wzbrania mądrość.Ból złym sędzią, jeżeli mu nie schlebiać głośno. Nie ustaje, a tylko podejrzenia rosną.• - kochasz mnie jeszcze? - która od­po­wiedz jest poprawna? - praw­dzi­wa .. - jeżeli po­wiem że nie, to każesz mi się wyprowadzić?..