Jed­na wiado­mość i wszys­tko tra­ci sens .


jed­na-wiado­mość-i wszys­tko-tra­-sens
zezulecjed­nawiado­mośći wszys­tkotra­cisensjed­na wiado­mośćwiado­mość i wszys­tkoi wszys­tko tra­citra­ci senssensjed­na wiado­mość i wszys­tkowiado­mość i wszys­tko tra­cii wszys­tko tra­ci senstra­ci sensjed­na wiado­mość i wszys­tko tra­ciwiado­mość i wszys­tko tra­ci sensi wszys­tko tra­ci sensjed­na wiado­mość i wszys­tko tra­ci senswiado­mość i wszys­tko tra­ci sens

Dos­ko­nale wiado­mo, że w nies­kończo­nym wszechświecie wszys­tko, co możemy so­bie wyob­ra­zić, mu­si gdzieś istnieć. -P » Terry Pratchett » Piramidy
dos­ko­nale-wiado­mo-że w nies­kończo­nym-wszechświecie-wszys­tko-co możemy-so­bie-wyob­ra­zić-mu­-gdzieś-istnieć
Jed­na myśl czys­tej praw­dy w two­jej świado­mości i two­je życie tra­ci sens, bo oka­zujesz się być kimś ob­cym na­wet dla siebie. -Tyrezjasz
jed­na-myśl-czys­tej-praw­dy-w two­jej-świado­moś-i two­-życie-tra­-sens-bo-oka­zujesz ę-być-kimś-ob­cym-na­wet-dla-siebie