Jed­ne­go ser­ca - tak mało mi trzeba, a jed­nak widzę, że żądam za wiele.


jed­ne­go-ser­ca- tak-ło-mi trzeba-a-jed­nak-widzę-że żądam-za wiele
czesław niemenjed­ne­goser­ca takmałomi trzebajed­nakwidzęże żądamza wielejed­ne­go ser­ca tak małomało mi trzebajed­nak widzęże żądam za wiele tak mało mi trzebaa jed­nak widzę

Daję To­bie tak wiele, a jed­nak za mało. -MyslacaWierszem
daję-to­bie-tak-wiele-a jed­nak-za ło
Jed­ne­go ser­ca! tak mało, Jed­ne­go ser­ca trze­ba mi na ziemi, Co by przy moim miłością zadrżało. -Adam Asnyk
jed­ne­go-ser­ca-tak-ło-jed­ne­go-ser­ca-trze­ba-mi na ziemi-co-by przy-moim-miłośą-zadrżało
Czuję, że padam, A jed­nak gadam. Czuję, że zdycham, A jed­nak oddycham. Czuję, że umieram, A jed­nak się rozbieram. Czuję, że ironizuję, Bo tak nap­rawdę to świet­nie się czuję. -Welusia
czuję-że padam-a-jed­nak-gadam-czuję-że zdycham-a-jed­nak-oddycham-czuję-że umieram-a-jed­nak ę-rozbieram-czuję-że ironizuję-bo