Jed­no spojrzenie Nieziem­skie przyciąganie Wywróco­ny świat 


jed­no-spojrzenie-nieziem­skie-przyciąganie-wywróco­ny-świat 
mechaajed­nospojrzenienieziem­skieprzyciąganiewywróco­nyświat jed­no spojrzeniespojrzenie nieziem­skienieziem­skie przyciąganieprzyciąganie wywróco­nywywróco­ny świat jed­no spojrzenie nieziem­skiespojrzenie nieziem­skie przyciąganienieziem­skie przyciąganie wywróco­nyprzyciąganie wywróco­ny świat jed­no spojrzenie nieziem­skie przyciąganiespojrzenie nieziem­skie przyciąganie wywróco­nynieziem­skie przyciąganie wywróco­ny świat jed­no spojrzenie nieziem­skie przyciąganie wywróco­nyspojrzenie nieziem­skie przyciąganie wywróco­ny świat 

Spojrzenie ponad świat jest jedynym, które świat jest w stanie pojąć.Marzenia o pieniądzach wzmagają przyciąganie ziemskie.Gdy rzucisz swe spojrzenie na malutkiej róży kwiat, niech się spełnią Twe pragnienia, które kryją marzeń świat.Pod­noszę Cię do ust w noc lip­cową .. słodyczą roz­koszną karmisz.. błogim za­pachem let­niego deszczu uwodzisz.. ta­jem­niczym szlakiem nieziem­skich uniesień prowadzisz.. zmysłową mu­zyką wrażli­we uszy pieścisz.. sprag­nione ciała eufo­rią otulone tańczą w rytm od­dechów spiesznych.. czas blis­kością wypełniony w jed­no ciało połączony..jed­no spojrzenie, de­likat­ny do­tyk sprag­nionych dłoni, bi­cie ser­ca przyśpieszone, myśli z głowy jak ptaki, wyfrunęły, liczy się tyl­ko chwila se­kun­da, może dwie.. ty­le Cię miec Tym ra­zem sąsie­dzi uka­mieno­wali sąsiadkę po chrześci­jańsku za to że ni­komu nie od­puszczała i  ro­biąc so­bie dziec­ko z ta­kim jed­nym z pier­wsze­go piętra pra­wa oj­cow­skie wcisnęła te­mu z drugiego in­sp ro­gate scho­dy ''pa­ni Basi'