Jeden dobry argument więcej jest wart niż kilka lepszych.


jeden-dobry-argument-więcej-jest-wart-ż-kilka-lepszych
tristan bernardjedendobryargumentwięcejjestwartniżkilkalepszychjeden dobrydobry argumentargument więcejwięcej jestjest wartwart niżniż kilkakilka lepszychjeden dobry argumentdobry argument więcejargument więcej jestwięcej jest wartjest wart niżwart niż kilkaniż kilka lepszychjeden dobry argument więcejdobry argument więcej jestargument więcej jest wartwięcej jest wart niżjest wart niż kilkawart niż kilka lepszychjeden dobry argument więcej jestdobry argument więcej jest wartargument więcej jest wart niżwięcej jest wart niż kilkajest wart niż kilka lepszych

Dobry i skuteczny aparat jelitowy jest więcej wart dla człowieka niż każda ilość mózgu.Dobry słuchacz ma więcej przyjaciół niż dobry mówca.Każdy człowiek jest wart o połowę mniej, niż mu się sa­memu wy­daje, i wart dwa ra­zy ty­le, ile przyz­na­je mu ogół.Każdy człowiek jest wart o połowę mniej, niż się samemu wydaje i wart dwa razy tyle, ile przyznaje mu ogół.Każdy grosz własną pracą zarobiony Wart więcej niż darowane miliony.Jeden doświadczony lekarz wart jest stu wojowników.