Jeden dobry uczynek sprowadza drugi, tak samo jak grzech jeden sprowadza drugi.


jeden-dobry-uczynek-sprowadza-drugi-tak-samo-jak-grzech-jeden-sprowadza-drugi
talmudjedendobryuczyneksprowadzadrugitaksamojakgrzechjedendrugijeden dobrydobry uczynekuczynek sprowadzasprowadza drugitak samosamo jakjak grzechgrzech jedenjeden sprowadzasprowadza drugijeden dobry uczynekdobry uczynek sprowadzauczynek sprowadza drugitak samo jaksamo jak grzechjak grzech jedengrzech jeden sprowadzajeden sprowadza drugijeden dobry uczynek sprowadzadobry uczynek sprowadza drugitak samo jak grzechsamo jak grzech jedenjak grzech jeden sprowadzagrzech jeden sprowadza drugijeden dobry uczynek sprowadza drugitak samo jak grzech jedensamo jak grzech jeden sprowadzajak grzech jeden sprowadza drugi

Widzi się, że z dwóch ludzi, postępujących umiarkowanie, jeden osiąga cel, a drugi nie, a również, że poszczęściło się jednakowo dwóm innym, używającym różnych sposobów, gdyż jeden jest oględny, a drugi gwałtowny. Zależy to nie od czego innego, jak tylko od ducha czasów, którym odpowiada lub nie odpowiada ich postępowanie. Stąd pochodzi to, co powiedziałem, że dwu ludzi, różnie postępując, osiąga ten sam wynik, a z dwóch postępujących jednakowo, jeden osiąga, a drugi nie osiąga celu.Widzi się, że z dwóch ludzi, postępujących umiarkowanie, jeden osiąga cel, a drugi nie, a również, że poszczęściło się jednakowo dwóm innym, używającym różnych sposobów, gdyż jeden jest oględny, a drugi gwałtowny. Zależy to nie od czego innego, jak tylko od ducha czasów, którym odpowiada lub nie odpowiada ich postępowanie. Stąd pochodzi to, co powiedziałem, [...]Jeden przysięga, drugi sięga.Jeden marzy o nieśmiertelności, drugi o emeryturze.Zła to rozmowa, kiedy jeden biesiaduje, a drugi pości.Gdy w muzyce jeden temat się nie skończył, a drugi zaczyna - to jest fuga; gdy to samo dzieje się w mówieniu, w myśleniu, w robocie - to jest bałagan.