Jeden dzień może być perłą, a wiek cały może nic nie znaczyć


jeden-dzień-może-być-perłą-a-wiek-cały-może-nic-nie-znaczyć
gottfried kellerjedendzieńmożebyćperłąwiekcałynicnieznaczyćjeden dzieńdzień możemoże byćbyć perłąwiek całycały możemoże nicnic nienie znaczyćjeden dzień możedzień może byćmoże być perłąa wiek caływiek cały możecały może nicmoże nic nienic nie znaczyćjeden dzień może byćdzień może być perłąa wiek cały możewiek cały może niccały może nic niemoże nic nie znaczyćjeden dzień może być perłąa wiek cały może nicwiek cały może nic niecały może nic nie znaczyć

Dzięki miłości jeden dzień może być perłą, a wiek cały może nic nie znaczyć.Jeden dzień może być perłą a wiek cały nic nie znaczyć.Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego - Ile trwa nadzieja? - Nie wiem. Może dzień, dwa, tydzień, miesiąc, a może i cały rok. - A co z wiecznością? Dzień, który przy­nosi no­we życie, może być niez­wykły, tak jak niez­wykłe może być życie, które przychodzi każde­go dnia.Przyjaźń może oznaczać bycie razem, pisanie listów lub rozmowy telefoniczne. Może być wiotka, ulotna, trwała i silna, może trwać całe życie lub tydzień. Może zostawić nas z uczuciem goryczy albo zostać w pamięci jak ciepły, jasny klejnot. Nic nie zastąpi przyjaźni - ani pieniądze, ani władza, uroda, dobrobyt, ani sława.