Jeden dzień może być perłą, a wiek cały może nic nie znaczyć


jeden-dzień-może-być-perłą-a-wiek-cały-może-nic-nie-znaczyć
gottfried kellerjedendzieńmożebyćperłąwiekcałynicnieznaczyćjeden dzieńdzień możemoże byćbyć perłąwiek całycały możemoże nicnic nienie znaczyćjeden dzień możedzień może byćmoże być perłąa wiek caływiek cały możecały może nicmoże nic nienic nie znaczyćjeden dzień może byćdzień może być perłąa wiek cały możewiek cały może niccały może nic niemoże nic nie znaczyćjeden dzień może być perłąa wiek cały może nicwiek cały może nic niecały może nic nie znaczyć

Dzięki miłości jeden dzień może być perłą, a wiek cały może nic nie znaczyć. -Gottfried Keller
dzięki-miłoś-jeden-dzień-może-być-perłą-a-wiek-cały-może-nic-nie-znaczyć
Jeden dzień może być perłą a wiek cały nic nie znaczyć. -Gottfried Keller
jeden-dzień-może-być-perłą-a-wiek-cały-nic-nie-znaczyć
- Ile trwa nadzieja? - Nie wiem. Może dzień, dwa, tydzień, miesiąc, a może i cały rok. - A co z wiecznością?  -opuszczona
 ile-trwa-nadzieja-nie-wiem-może dzień-dwa-tydzień-miesiąc-a może-i cały-rok-a co z wiecznośą 
Dzień, który przy­nosi no­we życie, może być niez­wykły, tak jak niez­wykłe może być życie, które przychodzi każde­go dnia. -Małgorzata Stolarska
dzień-który-przy­nosi-no­we-życie-może-być-niez­wykły-tak-jak niez­wykłe-może-być-życie-które-przychodzi-każde­go-dnia