Jeden dzień może być perłą a wiek cały nic nie znaczyć.


jeden-dzień-może-być-perłą-a-wiek-cały-nic-nie-znaczyć
gottfried kellerjedendzieńmożebyćperłąwiekcałynicnieznaczyćjeden dzieńdzień możemoże byćbyć perłąwiek całycały nicnic nienie znaczyćjeden dzień możedzień może byćmoże być perłąperłą a wieka wiek caływiek cały niccały nic nienic nie znaczyćjeden dzień może byćdzień może być perłąbyć perłą a wiekperłą a wiek całya wiek cały nicwiek cały nic niecały nic nie znaczyćjeden dzień może być perłąmoże być perłą a wiekbyć perłą a wiek całyperłą a wiek cały nica wiek cały nic niewiek cały nic nie znaczyć

Jeden dzień może być perłą, a wiek cały może nic nie znaczyćDzięki miłości jeden dzień może być perłą, a wiek cały może nic nie znaczyć.- Ile trwa nadzieja? - Nie wiem. Może dzień, dwa, tydzień, miesiąc, a może i cały rok. - A co z wiecznością? Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego Życie samo w sobie nie jest ani dobre ani złe; jest miejscem na dobro i na zło, wedle tego, czym je zapełnicie. A jeśli żyliście jeden dzień, wszystkoście poznali: jeden dzień podobny jest do wszystkich.Jes­tem ta­ka zmęczo­na, leżąc tu­taj i nic nie ro­biąc przez cały dzień.