Jeden nieprzyjaciel kobiet i małżeństwa tak powiedział: ilekroć kładę się spać, czynię to ze strachem, gdy sobie przypomnę, że Adam we śnie dostał żonę.


jeden-nieprzyjaciel-kobiet-i-łżeństwa-tak-powiedział-ilekroć-kładę-ę-spać-czynię-to-ze-strachem-gdy-sobie-przypomnę-że-adam-we-śnie
anonimjedennieprzyjacielkobietmałżeństwatakpowiedziałilekroćkładęsięspaćczyniętozestrachemgdysobieprzypomnężeadamweśniedostałżonęjeden nieprzyjacielnieprzyjaciel kobietkobiet ii małżeństwamałżeństwa taktak powiedziałilekroć kładękładę sięsię spaćze strachemgdy sobiesobie przypomnęże adamadam wewe śnieśnie dostałdostał żonęjeden nieprzyjaciel kobietnieprzyjaciel kobiet ikobiet i małżeństwai małżeństwa takmałżeństwa tak powiedziałilekroć kładę siękładę się spaćczynię to zegdy sobie przypomnęże adam weadam we śniewe śnie dostałśnie dostał żonę

Zejdź o jeden stopień i pojmij żonę. Wznieś się o jeden stopień i zdobądź przyjaciela. -Talmud
zejdź-o-jeden-stopień-i-pojmij-żonę-wznieś-ę-o-jeden-stopień-i-zdobądź-przyjaciela
Bycie najbogatszym człowiekiem na cmentarzu nie ma dla mnie znaczenia... Kiedy w nocy kładę się spać mówiąc, że stworzyliśmy coś wspaniałego... To jest to, co ma dla mnie znaczenie. -Steve Jobs
bycie-najbogatszym-człowiekiem-na-cmentarzu-nie-dla-mnie-znaczenia-kiedy-w-nocy-kładę-ę-spać-mówiąc-że-stworzyliśmy-coś-wspaniałego
Kłopoty współczesnego małżeństwa wywodzą się z podwójnego życia kobiet. -Renata Szuman - Fikus
kłopoty-współczesnego-łżeństwa-wywodzą-ę-z-podwójnego-życia-kobiet
Drogi mi jest przyjaciel, ale i nieprzyjaciel przydać się może, bo przyjaciel pokazuje mi, co mogę, a nieprzyjaciel, com powinien robić. -Fryderyk Schiller
drogi-mi-jest-przyjaciel-ale-i-nieprzyjaciel-przydać-ę-może-bo-przyjaciel-pokazuje-mi-co-mogę-a-nieprzyjaciel-com-powinien-robić
Jakiś paradoksalny zrzęda powiedział: pożądliwością dzieci, próżnością kobiet odznacza się mężczyzna. -Daniel Zgliński
jakiś-paradoksalny-zrzęda-powiedział-pożądliwośą-dzieci-próżnośą-kobiet-odznacza-ę-mężczyzna