Jeden nieprzyjaciel kobiet i małżeństwa tak powiedział: ilekroć kładę się spać, czynię to ze strachem, gdy sobie przypomnę, że Adam we śnie dostał żonę.


jeden-nieprzyjaciel-kobiet-i-łżeństwa-tak-powiedział-ilekroć-kładę-ę-spać-czynię-to-ze-strachem-gdy-sobie-przypomnę-że-adam-we-śnie
anonimjedennieprzyjacielkobietmałżeństwatakpowiedziałilekroćkładęsięspaćczyniętozestrachemgdysobieprzypomnężeadamweśniedostałżonęjeden nieprzyjacielnieprzyjaciel kobietkobiet ii małżeństwamałżeństwa taktak powiedziałilekroć kładękładę sięsię spaćze strachemgdy sobiesobie przypomnęże adamadam wewe śnieśnie dostałdostał żonęjeden nieprzyjaciel kobietnieprzyjaciel kobiet ikobiet i małżeństwai małżeństwa takmałżeństwa tak powiedziałilekroć kładę siękładę się spaćczynię to zegdy sobie przypomnęże adam weadam we śniewe śnie dostałśnie dostał żonę

Zejdź o jeden stopień i pojmij żonę. Wznieś się o jeden stopień i zdobądź przyjaciela.Jeden z moich profesorów powiedział mi kiedyś: - cokolwiek napiszesz - jedni powiedzą, że to, co napisałeś, jest dobre, inni, że takie sobie, jeszcze inni, że do niczego - i wszystkie oceny będą słuszne. ks.Bycie najbogatszym człowiekiem na cmentarzu nie ma dla mnie znaczenia... Kiedy w nocy kładę się spać mówiąc, że stworzyliśmy coś wspaniałego... To jest to, co ma dla mnie znaczenie.Kłopoty współczesnego małżeństwa wywodzą się z podwójnego życia kobiet.Drogi mi jest przyjaciel, ale i nieprzyjaciel przydać się może, bo przyjaciel pokazuje mi, co mogę, a nieprzyjaciel, com powinien robić.Jakiś paradoksalny zrzęda powiedział: pożądliwością dzieci, próżnością kobiet odznacza się mężczyzna.