Jeden szuka położnika dla swoich myśli, drugi kogoś, komu by pomógł: w ten sposób powstaje zajmująca rozmowa.


jeden-szuka-położnika-dla-swoich-myśli-drugi-kogoś-komu-by-pomógł-w-ten-sposób-powstaje-zajmująca-rozmowa
friedrich nietzschejedenszukapołożnikadlaswoichmyślidrugikogośkomubypomógłtensposóbpowstajezajmującarozmowajeden szukaszuka położnikapołożnika dladla swoichswoich myślidrugi kogośkomu byby pomógłw tenten sposóbsposób powstajepowstaje zajmującazajmująca rozmowajeden szuka położnikaszuka położnika dlapołożnika dla swoichdla swoich myślikomu by pomógłw ten sposóbten sposób powstajesposób powstaje zajmującapowstaje zajmująca rozmowajeden szuka położnika dlaszuka położnika dla swoichpołożnika dla swoich myśliw ten sposób powstajeten sposób powstaje zajmującasposób powstaje zajmująca rozmowajeden szuka położnika dla swoichszuka położnika dla swoich myśliw ten sposób powstaje zajmującaten sposób powstaje zajmująca rozmowa

Zła to rozmowa, kiedy jeden biesiaduje, a drugi pości. -Walter Scott
zła-to-rozmowa-kiedy-jeden-biesiaduje-a-drugi-poś
Trzeba mieć to wyczucie, to minimum, ten takt, komu trzeba, komu można, komu nie, komu tak. Bowiem każda kobieta dobrze o tym wie komu trzeba, komu można, komu tak, komu nie. -A. Bierre
trzeba-mieć-to-wyczucie-to-minimum-ten-takt-komu-trzeba-komu-można-komu-nie-komu-tak-bowiem-każda-kobieta-dobrze-o-tym-wie-komu-trzeba-komu
I ten co obmawia i ten co słucha obmowy źle czyni, jeden grzeszy językiem, drugi uszami. -Klementyna Hoffmanowa
i-ten-co-obmawia-i-ten-co-słucha-obmowy-ź-czyni-jeden-grzeszy-językiem-drugi-uszami
Jeden dobry uczynek sprowadza drugi, tak samo jak grzech jeden sprowadza drugi. -Talmud
jeden-dobry-uczynek-sprowadza-drugi-tak-samo-jak-grzech-jeden-sprowadza-drugi