Jeden ze sposobów na to, by utyć: zjeść własny światopogląd.


jeden-ze-sposobów-na-to-by-utyć-zjeść-własny-światopogląd
zbigniew waydykjedenzesposobównatobyutyćzjeśćwłasnyświatopoglądjeden zeze sposobówsposobów naby utyćzjeść własnywłasny światopoglądjeden ze sposobówze sposobów nazjeść własny światopoglądjeden ze sposobów na

Istnieje na przykład pięćdziesiąt sposobów wypowiedzenia słowa Humor to jeden ze sposobów samoobrony przed wszechświatem.Są tysiące sposobów, aby poczuć się szczęśliwym. Z tych nigdy nie wybierać najprostszego. Ten jeden kłamie.Widzi się, że z dwóch ludzi, postępujących umiarkowanie, jeden osiąga cel, a drugi nie, a również, że poszczęściło się jednakowo dwóm innym, używającym różnych sposobów, gdyż jeden jest oględny, a drugi gwałtowny. Zależy to nie od czego innego, jak tylko od ducha czasów, którym odpowiada lub nie odpowiada ich postępowanie. Stąd pochodzi to, co powiedziałem, [...]Kobiety mają tylko jeden sposób uszczęśliwiania nas, znają natomiast trzydzieści tysięcy sposobów, na jakie mogą nas unieszczęśliwić.Mężczyźni mają sto sposobów, żeby się zemścić. Kobiety mają jeden, ale ten wart jest wszystkich naszych!